• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Anslagstavla - Samhälls­byggnads­förbundet Bergslagen

Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundets digitala anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos förbundet. Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Vad ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet för? Anslagstavla för Samhällsbyggnadsnämnden hittar du här 2022-11-24 Kungörelse om flyttat och skrotat fordon Inom Samhällsbyggnad Bergslagens fyra medlemskommuner (Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora kommun) kan felaktigt uppställda fordon flyttas med stöd av lagen och förordningen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Följande fordon har bedömts som fordonsvrak och därmed flyttats omedelbart till skrot, fordonet tillfaller då Samhällsbyggnad Bergslagen omgående och fordonet har därefter skrotatsSkrotade fordon Överklaga beslut Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Sidan uppdaterad: