• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Nora kommuns organisation

Nora kommuns politik- och förvaltnings­organisation inledes den 1 januari 2015 med den politiska organisationen och från och med 1 februari 2016 är den nya förvaltningsorganisationen igång.

Nytt är att Kommunstyrelsen med utskott är den enda verksam­hets­drivande nämnden. Fasta och tillfälliga beredningar finns under fullmäktige för långsiktiga frågor.
Kommunens verksamheter är organiserade i en kommunförvaltning som delas in i olika verk­sam­hets­områden /uppdrag.

Politikisk från och med 2015-01-01, förvaltningsorganisation från och med 2016-02-01 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Nerikes brandkår Överförmyndarnämnden Regionförbundet i Örebro Folkhälsoteamet i norra Örebro län Kommunchef Nora Fastigheter AB Norabostäder AB Kommunens ledningsgrupp Kommunförvaltningen, stöd & service Kommunförvaltningen, Tillväxt & utveckling Kommunförvaltningen, Välfärdsområden

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: