• Huvudmeny

Bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnd och stiftelser

Här finns information om kommunens bolag och de samarbeten som Nora kommun har med med kommunerna i norra länsdelen, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg. Nora kommun ingår i kommunförbundet Nerikes Brandkår tillsammans med sju kommuner i Örebro län.

Kommunala bolag

Nora Rådhus AB

Nora Rådhus AB var kommunens moderbolag till och med 2014-12-31. Vid samma datum överläts samtliga aktier i Norabostäder AB och Nora Fatigheter AB till Nora kommun.

Nora Fastighet AB

Nora Fastighet har hand om kommunens verksamhetslokaler och idrottsanläggningar.

Norabostäder AB

Norabostäder AB är kommunens bostadsbolag och deras uppdrag är att erbjuda lägenheter. Norabostäder  har hand om uthyrning av kommunens idrottsanläggningar.
Norabostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ägardirektiv

Kommunförbund

Samhällsbyggnadsförbund Bergslagen

Kommunen ingår tillsammans med kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg i Samhällsbyggnadsförbund Bergslagen  som har hand om den tekniska verksamheten såsom gata/trafik, park, vatten och avlopp, städ. Verksamheten finns i Nora kommun.
Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nerikes brandkår

Noras räddningstjänst ingår i Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.
Se mer om Nerikes Brandkårs uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal på Nerikes Brandkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillbaka

Gemensamma nämnder för norra länsdelen

Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagen

Kommunerna Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg har en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för miljö- och byggfrågor. Verksamheten finns i Lindesbergs kommun.
Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bergslagens överförmyndarnämnd

Kommunerna Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg har en gemensam överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning. Verksamheten finns i Ljusnarsbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd och överförmyndare för norra länsdelen i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrig kommunal samverkan

Folkhälsa i norra Örebro län

Folkhälsoteamet är ett resursteam för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.
Folkhälsoteamet arbetar på uppdrag av de fyra kommunerna med inriktning på de områden som prioriterats i folkhälsoavtalet. Avtalet finns på Folkhälsoteamets webbplats.

Folkhälsa i norra Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stiftelser

I nedanstående stiftelser ingår ledamöter och ersättare som är valda av kommunfullmäktige.

Stiftelsen Ingrid Göthlins minne

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg

Stiftelsen Länsteatern i Örebro länlänk till annan webbplats

Tillbaka

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2017-05-15