• Huvudmeny

Individnämnden

Individnämnden handlägger myndighetsärenden inom individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt inom utbildningsområdet.

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda individer exempelvis ekonomiskt bistånd, kontaktperson och skolskjutsärenden.

Individnämnden ansvarar också för yttranden till andra myndigheter i ärenden som avser enskilda.

Informationsägare: Stöd och Service
Sidan uppdaterad: 2017-06-21