• Huvudmeny
Kommunfulmäktigs presidie

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges sammansättning bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Nora kommun.

Kommunfullmäktige i Nora består av 35 ledamöter och 24 ersättare. Socialdemokraterna (14 mandat) är i styrande minoritet.

Oppositionspartierna är Moderaterna (4 mandat), Vänsterpartiet (4 mandat) Centerpartiet (3 mandat), Sverigedemokraterna (3 mandat) Norapartiet (2 mandat), Miljöpartiet (2 mandat) Liberalerna (1 mandat), Kristdemokraterna (1 mandat) och Landsbygdspartiet Oberoende (1 mandat).

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017:
15 mars
19 april
17 maj
15 juni
27 september
15 november
13 december

Möterna hålls på Nora Stadshotell och börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. Mötena är offentliga.

Här fattas alla viktiga principbeslut, t ex vilka nämnder som ska finnas, olika taxor, mål och visioner, kommunens budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till bl a kommunstyrelsen.

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-06-28