• Huvudmeny

Hitta rätt i Nora kommun!

Kort beskrivning av Nora kommun, nedan.
I vänsterspalten finns information om nämnder, styrelser och avdelningar.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.För långsiktiga frågor finns fasta och tillfälliga beredningar
Förvaltningsorganisationen består av kommunförvaltningen.

De helägda bolagen är Nora Fastigheter AB: verksamhetsfastigheter, kommersiella fastigheter och idrottsanläggningar, samt Norabostäder AB: hyresbostäder i Nora.

Nora kommun samverkar med kommunerna i norra Örebro län, KNÖL, dvs Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg.

Samhällsförbundet Bergslagen (fd Bergslagens Kommunalteknik). Förbundets tillhandahåller tjänster inom Avfall och deponi, Gata/Trafik, Park/Skog/Natur, Idrott, Lokalvård samt Vatten och Avlopp.
Besöksadress: Industrivägen 7, Nora

Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagen (fd Bergslagens Miljö- och Byggnadsnämnd) är gemensam myndighetsnämnd och förvaltningsorganisation för de fyra knölkommunerna inom miljö- och byggområdena. Lindesbergs kommun är värdkommun. Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagen förvaltar och utvecklar kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser samt samordnar och utvecklar kommunernas GIS-verksamhet (Geografiskt Informations System) efter behov och resurstillgång.
Nämnden hanterar frågor rörande miljö- och byggområden så som miljöfrågor, översiktsplanering, naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, energirådgivning m.m.
Besöksadress: Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen), Lindesberg.

I det gemensamma servicecentret Samhällsbyggnad Bergslagen får kunder och kommuninvånare hjälp med ärenden som rör både Samhällsförbundet och samhällsbyggnadsnämnden. Servicecentret är öppet måndag-fredag kl 8 - 16 med lunchstängt kl 12 -13. Dag före helgdag kl 8 - 12. Servicecentret nås via tel: 0587-55 00 40 eller e-post: servicecenter@sbbergslagen.se.

Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommun har gemensamt telefoni- och växelsystem.


Noras räddningstjänst ingår i Nerikes Brandkår.
Adress: Box 33600, 701 35 Örebro
Besöksadress: Örebrostationen: Nastagatan 10
Telefon (växel): 019-20 86 50

Folkhälsoteamet i norra Örebro län drivs i samarbete med Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg
Teamet arbetar för att utveckla kommunernas folkhälsoarbete.

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarnämnd som ingår i Ljusnarsbergs kommun. I nämnden finns fem valda ledamöter varav en var från Nora, Hällefors och Ljusnarsberg och två från Lindesberg.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-05-30