Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Så fungerar Nora kommun

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen består av kommunförvaltningen.

De helägda bolagen är Nora Fastigheter AB: verksamhetsfastigheter, kommersiella fastigheter och idrottsanläggningar, samt Norabostäder AB: hyresbostäder i Nora.

Nora kommun samverkar med kommunerna i norra Örebro län: Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg.

Samhällsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillhandahåller tjänster inom avfall och deponi, gata, trafik, park, skog, natur, idrott, lokalvård samt vatten och avlopp. Man har en gemensam myndighetsnämnd och förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna inom miljö- och byggområdena. Lindesbergs kommun är värdkommun.
Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förvaltar och utvecklar kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser samt samordnar och utvecklar kommunernas GIS-verksamhet (Geografiskt Informations System) efter behov. Nämnden hanterar frågor rörande miljö- och byggområden så som miljöfrågor, översiktsplanering, naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, energirådgivning m.m.
I det gemensamma servicecentretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får kunder och kommuninvånare hjälp med ärenden som rör både Samhällsförbundet och samhällsbyggnadsnämnden.

Hällefors, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har gemensamt telefoni- och växelsystem.

Noras räddningstjänst ingår i Nerikes Brandkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsoteamet i norra Örebro länöppnas i nytt fönster drivs i samarbete med Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg
Teamet arbetar för att utveckla kommunernas folkhälsoarbete.

Kommunerna i norra Örebro län har en gemensam överförmyndarnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ingår i Ljusnarsbergs kommun.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-10-15