Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Allmänna handlingar direktionen

Lindesberg.se Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling enligt fastställd avgift. Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105). Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Den som önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling n är uppgifterna kan tas fram med "rutinbetonade arbetsinsatser". Är handlingen lagrad i pappersform men inte kan tas fram av en arbetsinsats som anses rutinbetonad så har förbundet ingen skyldighet att hantera beställningen enligt offentlighetsprincipen. En bedömning ska göras, från fall till fall, om frågan ska avvisas eller utföras mot ersättning. Avgiften kan erläggas via Swish, faktura eller genom inbetalning till förbundets bankgiro. Vid insättning via förbundets bankgiro eller via Swish ska referens "begäran" anges. Dubbelsidig utskrift Avgift gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text blir alltså två sidor. Särskilt format Om ett särskilt format eller ett dyrare papper än normalt efterfrågas kan en högre avgift än den föreskrivna tas ut för att täcka den faktiska kostnaden. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-05