• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Om olyckan är framme, Samhälls­byggnads­förbundet

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med anledning av inträffad skada, t.ex. självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till oss. Skadeansökan Vi vill gärna att du fyller i vår Skadeansökan. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag; Skadedatum, gärna klockslag Skadeplats Beskrivning av händelseförloppet Bilder från skadeplatsen och/ eller vägarbetsområdet Bilder på skadan Kopia från Försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk Preciserat ersättningskrav Kopia på kvitton / fakturor på nedlagda kostnader. För att utreda vårt eventuella ansvar gör Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Vi kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig ha överseende med att en sådan utredning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.  Relaterade e-tjänster Skadeanmälan Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-05