Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhälls­byggnads­förvaltningen Bergslagen

Lindesberg.se Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är indelad i tre enheter. Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö. Enheten arbetar med bygglov, tillsyn och planering. Enheten hanterar även mark- och exploateringsfrågor, kartor, adresser, mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag. Miljökontorets uppdrag är att motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljön samt bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljökontoret handlägger tillstånd och har tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och alkohol. Inom staben finns olika stödfunktioner till förvaltningen och nämnden samlade, exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi. Staben har även hand om kommunernas geografiska informationssystem (GIS) samt energirådgivning. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen info@sb-bergslagen.se Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg Martin Lindström martin.lindstrom@sb-bergslagen.se 0581-817 08 Förvaltningschef Isabella Lohse isabella.lohse@sb-bergslagen.se 0581-810 66 Enhetschef Stadsbyggnadskontoret Hilkka Sievert hilkka.sievert@sb-bergslagen.se 0581-811 65 Enhetschef Miljökontoret Marie Jonsson marie.jonsson@sb-bergslagen.se 0581-811 36 Enhetschef Stab Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Berslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-24