• Huvudmeny

Skattesatser

Kommunfullmäktige fastställer den allmänna kommunalskatten i november månad varje år.

Den allmänna kommunalskatten för år 2017 är 22,25 kronor.

Skattesatser för Nora kommun inkomståret 2017

Summa inkl kyrkoavgift

Summa, ej kyrkoavgift

Skatt till kommunen

Skatt till landstinget

Avgift till Sv. kyrkan

Begravningsavgift

35,426

34,046

22,25

11,55

1,38

0,246

 

Informationsägare: Ekonomiavdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-06-07