Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Val  

I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år. Valdagen äger alltid rum den andra söndagen i september.

Rösträtt till riksdagen

För att få rösta i riksdagsvalet måste du vara

  • svensk medborgare
  • fyllt 18 år senast på valdagen.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen
  • fyllt 18 år senast på valdagen

Du kan rösta i vallokalen på valdagen eller förtidsrösta tre veckor före valdagen.
Kommunerna har ansvaret för förtidsröstningen. Det innebär att kommunernas uppgift är att ordna lokaler som ger goda möjligheter att rösta.

Valmyndigheten

Valmyndigheten planerar valet och ser till att allt fungerar. Till exempel ser den till att alla som ska rösta får sina röstkort och att det tillverkas valsedlar till partierna. Valmyndigheten skriver också information till väljarna så att alla vet hur man röstar.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-05-07