• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Val  

I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år. Valdagen äger alltid rum den andra söndagen i september.

Rösträtt till riksdagen

För att få rösta i riksdagsvalet måste du vara

  • svensk medborgare
  • fyllt 18 år senast på valdagen.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och regionen
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen
  • fyllt 18 år senast på valdagen

Du kan rösta i vallokalen på valdagen eller förtidsrösta tre veckor före valdagen.
Kommunerna ansvarar för förtidsröstningen. Det innebär att Nora kommun ska ordna lokaler som ger goda möjligheter för att rösta.

Valmyndigheten

Valmyndigheten planerar valet och ser till att allt fungerar. Till exempel ser den till att alla som ska rösta får sina röstkort och att det tillverkas valsedlar till partierna. Valmyndigheten informerar om hur valet går till.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-08-20