• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Val  

I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år. Valdagen äger alltid rum den andra söndagen i september.

Allmänna val

Vart fjärde år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år.

Vid sidan av dessa val kan det även förekomma extra val och folkomröstningar som riksdagen, kommun­fullmäktige eller regionen bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Det senaste valet hölls den 11 september 2022 och nästa gång kommer att vara år 2026.

Du kan se valresultatet på Valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Jobba som röstmottagare?

När anmälan öppnat kommer information om hur det går till publiceras här.

Valorganisation

Nora kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att kommunen ansvarar för att planera, förbereda och genomföra nationella val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Kommunen har en valnämnd (politiker) som ansvarar för valet och ett Valkansli (tjänstemän) som genomför valnämndens beslut.

Mer information

Mer information om val finns på Valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Rösträtt till riksdagen

För att få rösta i riksdagsvalet måste du vara

  • svensk medborgare
  • fyllt 18 år senast på valdagen.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och regionen
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen
  • fyllt 18 år senast på valdagen

Du kan rösta i vallokalen på valdagen eller förtidsrösta tre veckor före valdagen.
Kommunerna ansvarar för förtidsröstningen. Det innebär att Nora kommun ska ordna lokaler som ger goda möjligheter för att rösta.

Valmyndigheten

Valmyndigheten planerar valet och ser till att allt fungerar. Till exempel ser den till att alla som ska rösta får sina röstkort och att det tillverkas valsedlar till partierna. Valmyndigheten informerar om hur valet går till.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: