• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kottaberget

Nora kommun fortsätter driva projekt för utveckling av cykelturism på Kottaberget.

Kottaberget, terrängkarta
Vy över Kottaberget
Miljöbild från Kottaberget med 3 personer på.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Projekt

Utveckling och nytt på Kottaberget.

Nora kommun har beviljats ytterligare projektmedel för att driva och utveckla flowtrails framåt.

Detta har hänt.

I juli öppnade första uppförsleden. Det betyder att du kan ta dig från Gyttorp till toppen av Kottaberget.

Lagom till höstlovet öppnades två nya sektioner. De är perfekta leder för barn då man inte behöver cykla hela vägen upp till toppen.

Resten av utförsled nummer två är under byggnation, och kommer öppna först till våren. Vi kan redan nu berätta att det är en blå led som kommer innehålla hopp och lek hela vägen.


Bakgrund

Projektet startade i december 2019 för att undersöka hur en satsning på naturturism kan kombineras med markägares, entreprenörers och de boendes intressen.

Nora kommun erhöll 1,5 miljoner kr av Tillväxtverket och Region Örebro län och projektet drevs i samarbete med Jordbruksverket och markägaren Svea skog.

Läs mer om projektet på https://kottaberget.se/ Länk till annan webbplats.

Nu pågår ett LONA projekt på området (finansieras av Länsstyrelsen i Örebro) för att jobba vidare med naturturismsatsningen.

Nora kommun har även sökt ytterligare medel från Tillväxtverket för att investera i flera leder och beslut kommer till sommar 2022.

Markägare: Sveaskog
Finansiärer: Tillväxtverket, Region Örebro län, Nora kommun, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Örebro
Projektledare: Katarina Rönnbacka Nybäck
Samarbetande part för pilotstudie och nationell studie: Jordbruksverket och Nora kommun

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: