• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kottaberget

Nora kommun fortsätter driva projekt för utveckling av cykelturism på Kottaberget.

Karta Kottaberget

Projekt

Projektet startade i december 2019 för att undersöka hur en satsning på naturturism kan kombineras med markägares, entreprenörers och de boendes intressen.

Nora kommun erhöll 1,5 miljoner kr av Tillväxtverket och Region Örebro län och projektet drevs i samarbete med Jordbruksverket och markägaren Svea skog.

Läs mer om projektet på https://kottaberget.se/ Länk till annan webbplats.

Nu pågår ett LONA projekt på området (finansieras av Länsstyrelsen i Örebro) för att jobba vidare med naturturismsatsningen.

Nora kommun har även sökt ytterligare medel från Tillväxtverket för att investera i flera leder och beslut kommer till sommar 2022.

Markägare: Sveaskog
Finansiärer: Tillväxtverket, Region Örebro län, Nora kommun, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Örebro
Projektledare: Katarina Rönnbacka Nybäck, Bike in Bergslagen Länk till annan webbplats.
Samarbetande part för pilotstudie och nationell studie: Jordbruksverket och Nora kommun

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: