Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

LIS-plan för Nora på gång

Nora kommun har beställt ett tillägg till översiktsplanen i form av en LIS-plan - landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

För att främja utveckling av bostäder och verksamheter i områden belägna inom strandskyddat område planerar kommunen att ta fram en LIS-plan. Planen utreder var lämpliga områden för sådan utveckling kan finnas.

Två medborgardialoger

  • 11 mars kl 18.30-21 på Järnboås bygdegård Finnsjöstrand.
  • 12 mars kl 18-21, på stadshotellet i Nora

Bilder

Här kan du ta del av ppt-bilder om medborgardialogen kring lis-planenöppnas i nytt fönster

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp med representanter för Samhällsbyggnad Bergslagen - såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som samhällsbyggnadsförbundet - samt tjänstemän från Nora kommun arbetar nu med projektet. Styrgrupp är Nora kommuns samhällsbyggnadsutskott.En konsult från Klara arkitetker är anlitad som projektledare

Tidsplan 2020-21

Vår: Samrådshandlingar tas fram, medborgardialog hålls, utredningar beställs

Sommar: Samråd

Höst: Revidering av samrådshandlingar, granskningshandlingar tas fram

Hösten: Granskning

Vintern 2020 – våren 2021: Antagande av planen och laga kraft


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om LIS-planer?

Presentation av tillägg till översiktsplanen i strandnära lägen (pdf)öppnas i nytt fönster

Boverket - LIS-planer och strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket - strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen och Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2020-03-12