• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Status på medborgarförslag

Redovisning av status på inlämnade medborgarförslag.

Redovisning av medborgarförslag som inlämnats och/eller behandlats från och med 2011

Tabell med sammanfattning av medborgarförslag


Medborgarförslag

Status

Beslut

3/2021

om att sätta upp y-bommar vid strandpromenaden.

Ledningsutskottet beslutade den 24 mars, § 23, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.


2/2021

om att is spolas på central plats i Nora

Ledningsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att med kommundirekörens förslag till svar anse förslaget besvarat. 


1/2021

om utkikstorn på Digerberget

Ledningsutskottet beslutade den 24 mars 2021, § 21, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning. 


7/2020

om genomfart för tung trafik.

Ledningsutskottet beslutade den 27 januari 2021, § 3, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning. 


6/2020

om medborgarinitiativ Agenda 2030.

Ledningsutskottet beslutade den 27 januari 2021, § 2, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.

Kommunstyrelen beslutade den 14 april 2021 att uppdra till kommundirektören att utreda hur arbetet med de föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras.
Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 21, att avslå förslaget om att åtgärderna ska ingå i budget för 2021.

5/2020

om önkemål om övergångsställe.

Ledningsutskottet beslutade den 14 oktober 2020, § 72, att över-lämn förslaget till kommun-direktören för beredning.


4/2020

om önskemål om ytterligare bänkar.

Ledningsutskottet beslutade den 14 oktober 2020, § 71, att över-lämna förslaget till kommun-direktören för beredning.


3/2020

om jämställdhetsintegering inom Nora kommun.

Ledningsutskottet beslutade den 26 augusti 2020, § 55, att över-lämna förslaget till kmmun- direktören för beredning.


2/2020

om vegansk kost.

Ledningsutskottet beslutade den 26 augusti 2020, § 54, att över-lämna förslaget till kommun-direktören för beredning.


1/2020

om att det saknas gatubeslysning i delar av Pershyttan.

Ledningsutskottet beslutade den 26 augusti 2020, § 53, att över-lämna förslaget till kommun-direktören för beredning.


8/2019

om klimatnödläge i Nora


Fullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 127, att avslå förslaget.

7/2019

om sex timmars arbetsdag som heltid


Fullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 126, att avslå förslaget.

6/2019

om kommunstyrelsens möten.


Kommunstyrelsens beslutade den 11 september 2019, § 112, att avslå förslaget.

5/2019

om vildblommor och örter på kommunal mark.

Ledningsutskottet beslutade den 28 augusti 2019, § 62, att överlämnade förslaget till kommundirektören för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att bifalla förslaget.

4/2019

om ängsblommor och bihotell på kommunal mark.

Ledningsutskottet beslutade den 28 augusti 2019, § 61, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att bifalla förslaget.

3/2019

om gaturenhållare.


Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, § 111, att avslå förslaget.

2/2019

om utveckling av sopsortering.


Fullmäktige beslutade den 25 september 2019, § 97, att avslå förslaget.

1/2019

om kostnadsanalys och garantier för skenande kostnader för bygge av äldreboendet Rosen.

Ledningsutskottet beslutade den 13 mars 2019, § 23, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22 att avslå förslaget.

4/2018

om avgiftsfria offentlliga toaletter.

Ledningsutskottet beslutade den 13 mars 2019, § 22, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att avslå förslaget.

3/2018

om att upphäva beslut om att träden i Skolparken ska märkas med namn enligt tidare medborgarförslag

Ledningsutskottet föreslog den 13 mars 2019, § 21, kommunstyrelsen besluta att avslå medborgar-förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019, § 39, av avslå förslaget.

2/2018

om trafiksäkerhetsåtgärder på Vagnmakargränd.

Ledningsutskottet beslutade den 29 augusti 2018, § 65, att överlämna förslaget till kommundirektören.

Fullmäktige beslutade den 11 december 2018, § 109, att anse förslaget besvarat.

1/2018

om att belysningen vid busshållplatsen vid vägen Stadra-Koppartorp kompletteras med en ljusstolpe närmarebusshållplatsen.

Ledningsutskottet beslutade den 29 augusti 2018, § 64, att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att avslå förslaget.

3/2017

om ljuspunkter i Dalkarlsberg.

Lerdningsutskottet beslutade den 24 januari 2018, § 7, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att bifalla förslaget.

2/2017

om lekplats i Striberg.

Ledningsutskottet beslutade den 24 januari 2018, § 6, att föreslå fullmäktige att bifalla förslaget.

Fullmäktige beslutade den 28 februari 2018, § 5, att bifalla förslaget.

1/2017

om gatubelysning på Esstorp i Nora.

Ledningsutskottet beslutade den 5 april 2017, § 35, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.


9/2016

om nät över glasstorget.

Ledningsutskottet beslutade den 9 november 2016, § 92, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att avslå förslaget.

8/2016

om en fridtidsplats för unga och vuxna.

Ledningsutskottet beslutade den 9 november 2016, § 91, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att anse förslaget besvarat.

7/2016

om att öppna strandpromenaden för cyklister.

Ledningsutskottet beslutade den 9 november 2016, § 90, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredening.

Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 25, attt anse förslaget besvarat.


6/2016


om önskemål om liten skatepark.

Ledningsutskottet beslutade den 31 augusti 2016, § 76, att överlämna förslaget till utvecklingschefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att anse förslaget besvarat.

5/2016


om om- och tillbyggnad av simhall och sporthall.

Ledningsutskottet beslutade den 31 augusti 2016, § 75, att överlämna förslaget till utvecklingschefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att anse förslaget besvarat.

4/2016

om hundrastgård.

Ledningsutskottet beslutade den 11 maj 2016, § 56, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 15 junu 2017, § 52, att avslå förslaget.

3/2016

om bättre förbindelse med Hagby.

Ledningsutskottet beslutade den 6 april 2016, § 42, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 24, att anse förslaget besvarat.

2/2016

om kommunalt förråd av vinterutrustning för gratis utlåning.

Ledningsutskottet beslutade den 6 april 2016, § 41, att överlämna förslaget till utvecklingschefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att anse förslaget besvarat.

1/2016

om att kommunen ska mata änderna.

Ledningsutskottet beslutade den 6 april 2016, § 40, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 9 september 2016, § 120, att avslå förslaget.

17/2015

om tvätt av skylt vid Coops parkering.

Leningsutskottet beslutade den 6 april 2016, § 39, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att bifalla förslaget.

16/2015

om att beskära träden vid Göthlinska gården

Ledningsutskottet beslutade den 6 april 2016, § 38, att överlämna förslaget till utvecklingschefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att anse förslaget besvarat.

15/2015

om tvätt av fasaden på stationshuset.

Ledningsutskottet beslutade den 6 april 2016, 37, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 23, att avslå förslaget.

14/2015

om att Skolparkens träd ska skyltas med namn.

Lendningsutskottet beslutade den 4 november 2015, § 108, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 26 september 2018, § 71, att bifalla medborgarförslaget och att ärendet tas med i budgetarbetet för 2019

13/2015

om cykelväg på gamla banvallen mot Bredsjö.

Ledningsutskottet beslutade den 4 november 2015, § 107, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 9 september 2016, § 123, att beakta förslaget i kommunens långsiktigaplanering samt att därmed anse förslaget besvarat.

12/2015

om fasthinder på Tingshusgatan.

Ledningsutskottet beslutade den 4 november 2015, § 106, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 22, att anse förslaget besvarat.

11/2015

om markering och skyltning för cykelbanor.

Ledningsutskottet beslutade den 4 november 2015, § 105, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 7 december 2016, § 171, att bifalla förslaget.

10/2015

om asfalterad tennisbana

Ledningsutskottet beslutade den 4 november 2015, § 104, att överlämna förslaget till utvecklilngschefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att avslå förslaget.

9/2015

om ändrade trafikregler i korsningen Rådstugugatan-Tullbacken

Ledningsutskottet beslutade den 9 september 2015, § 73, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 21, att anse förslaget besvarat.

8/2015

om babysim i Nora

Ledningsutskottet beslutade den 9 september 2015, § 72, att överlämna förslaget till utvecklingschefen för beredning.


7/2015

om kommunal kulturskola

Ledningsutskottet beslutade den 9 september 2015, § 71, att överlämna förslaget till utvecklingschefen för beredning

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att avskriva förslaget.

6/2015

om "Hälsans stig"

Ledningsutskottet beslutade den 9 september 2015, § 70, att överlämna föslaget till utvecklingschefen för beredning.

 Fullmäktige  beslutade den 18 april 2018, § 20, att anse förslaget besvarat.

5/2015

om strategiskt arbete med ökad köpkraft i samarbete med övriga KNÖL-kommuner.

Ledningsutskottet beslutade den 8 maj 2015, § 43, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige besluta de den 28 april 2021, § 22, att avskriva förslaget.

4/2015

om bowlinghall i Nora.

Ledningsutskottet beslutade den 8 maj 2015, § 42, att överlämna förslaget till utvecklingschefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 19, att avslå förslaget.

3/2015

om komplettering av befintliga ställplatser för husbilar vid "Tivoliplatsen".

Ledningsutskottet beslutade den 8 maj 2015, § 41, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.


Fullmäktige beslutade den 14 december 2017, § 143, att avskriva förslaget.

2/2015

om nationella minoriteter och lokal uppföljning.

Ledningsutskottet beslutade den 8 maj 2015, § 40, att överlämna förslaget till socialchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 126, att inte ansöka om att ingå i finska språkets förvaltningsområde samt att avslå förslaget.

1/2015

om att Prästgatan ska vara gåfartsgata.

Ledningsutskottet beslutade den 8 maj, § 39, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 157, att föreslå BMB att Prästgatan från sommaren 2016 blir gångfartsgata på sträckan Kungsgatan-Skolgatan och därmed anse förslaget besvarat.

17/2014

om att Nora kommun ska utreda inköp av Stribergs Folkets Hus.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2015, § 9, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 65, att avslå förslaget.

16/2014

om asfaltering av återvinningscentralen.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2015, § 8, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 9 september 2016, § 122, att bifalla förslaget.

15/2014

om varuförsörjning och hemsändning av varor

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2015, § 7, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att avslå förslaget.

14/2014

om laglig graffitivägg

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2015, § 6, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att bifalla förslaget.

13/2014

om nytt staket vid Norvalla

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2014, § 178, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 9 september 2016, § 121, att anse förslaget besvarat.

12/2014

om utökad tid på förskola för barn med arbetslösa föräldrar

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2014, § 177, att överlämna förslaget till barn- och ungdomsutskottet för beredning.

Fullmäktige beslutade den 20 maj 2015, § 66, att avslå förslaget.

11/2014

om spegel i gatukorsning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2014, § 176, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 18, att anse förslaget besvarat.

10/2014

om förbättring av Noras nya busshållplats

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2014, § 175, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att anse förslaget besvarat.

9/2014

om ett ungdomshus

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2014, § 174, att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsutskottet för beredning.


Fullmäktige beslutade den 14 december 2017, § 143, att avskriva förslaget.

8/2014

om anläggning för spontanakrivitet

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2014, § 173, att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsutskottet för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 december 2017, § 143, att avskriva förslaget.

7/2014

om friskvårdscheckar till seniorer 65+

Kommunstyrelsen beslutade den 17 september 2014, § 129, att överlämna förslaget till socialnämnden för beredning.

Fullmäktige beslutade den 18 mars 2015, § 23, att avslå förslaget. Arbetet fortsätter med att främja hälsan genom att erbjuda målgruppen äldre olika hälsofrämjande aktiviteter såsom att utforma mötesplatser för att underlätta fysisk aktivitet, senordagar, servicetjänster utan bistånd till personer 80 år och äldre samt ge föreningsbidrag till föreningar som vänder sig till seniorer.

6/2014

om att bekämpla kajorna

Kommunstyrelsen beslutade den 17 september 2014, § 128, att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning.//Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2015, § 58, att lämna förslaget till BKT för att utreda andra åtgärder för att bekämpa kajorna. BKT ska överlämnat ett svar till kommunstyrlsen senast i november 2015.

Fullmäktige beslutade den 9 september 2016, § 124, att anse förslaget besvarat.

5/2014

om cykelväg mellan Striberg och Ås

Kommunstyrelsen beslutade den 17 september 2014, § 127, att lämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 112, att överlämna förslaget till budgetberedningen samt att därmed anse förslaget besvarat.

4/2014

om simhallen

Kommunstyrelsen beslutade den 17 september 2014, § 126, att överlämnas förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Fullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 22, att anse förslaget besvarat.

3/2014

om kameraövervakning.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2014, § 94, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 158, att avslå förslaget.

2/2014

om snöröjning.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2014, § 56, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 9 december 2015, 159, att uppdra till Individ och Arbetsmarknad att utreda om det är möjligt att genom ideella insatser eller på annat sätt ge arbetssökande möjlighet till sysselsättning inom exempel parkskötsel och snöröjning och därmed anse förslaget besvarat.

1/2014

om Nora - en turistattraktion.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2014, § 55, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 17, att anse förslaget besvarat..

8/2013

om gång- och cykelväg längs Lärkeskolan.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2014, § 31, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 124, att uppdra till BKT att utreda alternativet att förlägga en eventuell ny gång- och cykelväg i gatumark. Finansieringen ska beaktas i budgetbehandlingen och förslaget är därmed besvarat.

7/2013

om utökade tider på familjecentralen Pirayan.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2014, § 30, att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 124, att anse förslaget besvarat.

6/2013

om översyn av parkerings- och stoppliktsbestämmelser

Kommunstyresen beslutade den 12 februari 2014, § 29, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 111, att i samband med projektering av ombyggnad av östra delen av Torget ska förslagsställarens synpunkter beaktas vad gäller eventuellt upphävande av stopplikt, att föreslå Bergslagens Miljö- och Byggnämnd att upphäva stopplikten på Rådmansgatan mellan Storgatan och Borgmästargatan samt att därmed anse förslaget besvarat.

5/2013

om granskning av timantal för lärarna - Ewa Olofsson och Pia-Maria Johansson överlämnade förslaget på fullmäktige den 9 oktober 2013, 102.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2013, § 180, att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 125, att avslå förslaget.

4/2013

om att man använder gamla oanvända tennisbanor till rastplatser/hundgårdar - Stefan Möllberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 9 oktober 2013, § 101.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2013, § 179, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 10 juni 2015, § 85, att beakta frågan i kommunens arbete med grönstruktorplan och översiktsplan och därmed anse förslaget besvarat.

3/2013

om kommunalt beslut att verka för en vargfri kommun - Bengt E Ljung överlämnade förslaget på fullmäktige den 9 oktober 2013, § 100

Kommunstyrelsen belstuade att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 15 november 2017, § 108, att avslå förslaget.

2/2013

om banvallen mellan Nora och Klacka Lerberg - Hreidar Gestsson överlämnade förslaget på fullmäktige den 12 juni 2013, § 73.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 september 2013, § 108, att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Fullmäktige beslutade den 11 december 2013, § 181 att beakta förslaget i kommunens långsiktiga planering och att därmed anse det besvarat.

1/2013

om sociala fonder - Birgitta Palmkvist Boström överlämnade förslaget på fullmäktige den 15 maj 2013, § 55

Kommunstyelsen beslutade den 18 september 2013, § 107, att överlämnas förslaget till kommunchefen för beredning

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 116, att ärendet överlämnas till budgetberedningen samt att förslaget därmed anses besvarat.

22/2012

om belysning vid korsningen väg 244 och väg 759 - Per-Olov Pettersson överlämnade förslaget på fullmäktige den 12 december 2012, § 228.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013, § 24, att överlämna förslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 11 april 2013, § 37, att bifalla medborgarförslaget.

21/2012

om en park för Parkour/Freerunning - Olle Lindhagen överlämnade förslaget på fullmäktige den 21 november 2012, § 188.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013, § 23, att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Fullmäktige beslutade den 13 november 2013, § 151, att beakta frågan i kommunens översiktplanearbete och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

20/2012

om speglar i gatukorningar med dålig sikt - Ralph Arenrud överlämnade förslaget på fullmäktige den 21 november 2012, § 187.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013, § 22, att lämna förslaget till BKT för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 20 maj 2015, § 64, att avslå förslaget.

19/2012

att historik om affärslokaler - Solveig Pettersson överlämnade förslaget på fullmäktige den 21 november 2012, § 186. Fullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.


Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2015, § 119, att överlämna förslaget till Hembygdsföreningen Noraskog för ställningstagande och därmed anse förslaget besvarat.

18/2012

att massage ska ingå i friskvårdspengen - Solveig Pettersson överlämnade förslaet på fullmäktige den 21 november 2012, § 185. Fullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.


Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2014, § 44, att anse förslaget besvarat.

17/2012

att förskolor, skolor och andra områden inom kommunen bojkottar inhandel av varor på IKEA - Solveig Pettersson överlämnade förslaget på fullmäktige den 21 november 2012, § 184. Fullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.


Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2013, § 37, att avslå förslaget.

16/2012

att kommunens verksamheter ska bojkotta inhandel av varor på IKEA - Solveig Pettersson överlämnade förslaget på fullmäktige den 21 november 2012, § 183. Fullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.


Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2013, § 36, att avslå förslaget samt att vid nästa upphandling använda Miljöstyrningsrådets miljökriterier

15/2012

om tak över cykelparkering och möjlighet att ta med cykel på tåg – Ulf Bolander överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 26 september 2012, § 144.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2012, § 162, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 110, att anlägga tak över cykelparkeringen vid Nora Station, under förutsättning att det går att hitta en kostnadseffektiv lösning som kan medge undantag från bestämmelserna om byggnadsminne och bygglov

14/2012

om att göra Turistvägen mer attraktiv – Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 13 juni 2012, § 102.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 137, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2015, § 110, att anlägga tak på cykelparkeringen vid Nora Station, under förutsättning att det går att hitta kostnadseffektiv lösning som kan medge undantag från bestämmelserna om byggnadsminne och byglov, att ta uppfrågan med Region Örebro om möjlighet att ta med cykel på tåg samt att därmed anse förslaget besvarat.

13/2012

om publicering av medborgarförslag på kommunens hemsida – Ingegerd Holmgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 13 juni 2012, § 101.


Fullmäktige bslutade den 26 september 2012, § 153, att bifalla förslaget.

12/2012

om flaggstång på Bryggeriet – Ulf och Berit Ringstrand överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 13 juni 2012, § 100.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 135, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 21 november 2012, § 199, att bifalla förslaget

11/2012

om kulturpedagogerna – Susanne Rickan överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 9 maj 2012, § 55


Fullmäktige beslutade den 26 september 2012, § 148, att avslå förslaget.

10/2012

om kompetenshöjande åtgärder inom skolan – Pia-Maria Johansson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 9 maj 2012, § 54.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 133, att överlämna medborgarförslaget till barn och utbildningsnämnden för beredning.

Fullmäktige beslutade den 11 december 2013, § 182 att avslå medborgarförslaget.

9/2012

om hastighetsdämpande åtgärder på Bygatan i Ås – Veronica Wester överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 9 maj 2012, § 53.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 132, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 20 maj 2015, § 63, att bifalla förslaget.

8/2012

om att ändra stadsplanen på Dalstaområdet – Ralph Arenrud överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 9 maj 2012, § 52.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 131, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 maj 2014, § 73, att avslå medborgarförslaget.

7/2012

om asfaltering av del av Strandpromenaden – Ralph Arenrud överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 9 maj 2012, § 51.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 130, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 122, att uppdra till BKT att göra en åtgärdsplan för hela Strandpromenaden, kostnadsberäkna behövliga renoveringsåtgärder och även förslaget att asfaltera återstående delar av Strandpromenaden. Behovenn av åtgärder ska beaktas i kommande budgetarbete. Förslaget ska därmed anses besvarat.

6/2012

om nedskräpning vid ”ICA-stigen” – Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på kommunfullmäktige den 9 maj 2012, § 50.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 129, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beslut.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2015, § 78, att anse förslaget besvarat.

5/2012

om namnbyte av ”Skolparken” – Andes Dannedahl överlämnade medborgarförslaget på kommunfullmäktige den 9 maj 2012, § 49.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 128, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslurade den 9 oktober 2013, § 117, att avslå förslaget.

4/2012

om att behålla den kulturpedagogiska verk-samheten – Marianne Rörick överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 februari 2012, § 9


Fullmäktige beslutade den 26 september 2012, § 147, att avslå förslaget.

3/2012

om att låta kulturpedagogernas verksamhet vara kvar – Anita Rundqvist överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 februari 2012, § 8.


Fullmäktige beslutade den 26 september 2012, § 146, att avslå förslaget.

2/2012

om att ompröva beslut om nedläggning av kulturpedagogernas verksamhet – Lisel Wulfstrand överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 februari 2012, § 7.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 april 2012, § 58 att överlämna medborgarförslaget till barn och utbildningsnämnden för beredning.

Fullmäktige beslutade den 26 september 2012, § 145, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att antingen ge ett politiskt svar på varför inte kulturpedagogerna ska vara kvar, d.v.s. vad ska överskottet användas till och varför eller göra en analys på vad två tjänster skulle kosta och hur de ska finansieras. Fullmäktige ska sedan få ta ställning till ett konkret förslag.Fullmäktige beslutad den 14 oktober 2015, § 123, att anse förslaget besvarat.

1/2012

om studentbostäder i Nora – Erik Borg överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 februari 2012, § 6.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 april 2012, § 57, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 12 juni 2013, § 83, att ta hänsyn till frågan i det pågående arbetet med ny översiktsplan och därmed anse förslaget besvarat.

12/2011

om att bevara Nora Folkets Hus – Göran Forsberg överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 30 november 2012, § 170.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2012, § 10, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 9 oktober 2013, § 116, att avslå förslaget.

11/2011

om att öppna Gunnarsbergsvägen – Sven Eriksson, Rolf Molin och K Björklind överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 26 oktober 2011, § 147.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011, § 205, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

fullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 123, att avslå förlsaget.

10/2011

om utredning om en förbiled i centrala Nora – Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 26 oktober 2011, § 146.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011, § 204, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 9 oktober 2013, § 115, att ta med förbileden i kommunens remissvar över förslag till Länstransportplan för Örebro län 2014-2025 samt att därmed anse förslaget besvarat.

9/2011

om natursköna Noras framtid – Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 26 oktober 2011, § 145. Därefter lämnade förslagsställaren ett reviderat förslag på fullmäktige den 29 februari 2012, § 10.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011, § 203, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning. - // - Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 april 2012, § 61, överlämnades också den reviderade medborgarförslagen till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 9 oktober 2013, § 114, att beakta frågan i det pågående arbetet med ny översiktsplan samt att därmed anse förslaget besvarat.

8/2011

om Konferens och kulturcentrum i Nora – Magnus Hallander och Ulla-Maj Lysén överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 28 september 2011, § 95.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2011, § 179, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktibe beslutade den 9 oktober 2013, § 113, att avslå förslaget.

7/2011

om att Nora kommun ska bli pilotstad för skol-uniform – Ingela Svedbro överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 28 september 2011, § 94.


Fullmäktige beslutade den 13 juni 2012, § 110, att avslå förslaget.

6/2011

om bättre trafiksäkerhet i Nora – Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 25 maj 2011, § 55.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2011, § 143, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 15 maj 2013, § 62, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att prioritera objekten vid remissvar på förslag på länstransportplan samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat

5/2011

om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på rv 50 vid Södra Fingerboda – Monika Almer och Michael Landberg överlämnade med-borgarförslaget på fullmäktige den 30 mars 2011, § 21.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2011, § 79, att överlämna medborgarförslaget till Bergslagens Miljö och Byggnämnd för beredning.

Fullmäktige beslutade den 9 april 2014, § 57, att anse förslaget besvarat.

4/2011

om individuell läkemedelsgenomgång för brukar i hemtjänsten och särskilt boende – Siv Gustavsson överlämnade medborgar-förslaget på fullmäktige den 30 mars 2011, § 20


Fullmäktige beslutade den 29 februari 2012, § 14, att bifalla förslaget.

3/2011

om gästbryggor vid Strandpromenaden och på Alntorps ö – Per Wellander överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16 februari 2011, § 7.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2011, § 47, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 10 juni 2015, § 76, att beakta behovet av nyinvesteringar i småbåtshamnen inklusive gästbryggor i budgetarbetet för 2016 och att därmed anse förslaget besvarat

1/2011

om att utreda möjligheten att stimulera sam-åkning med bil – Erik Borg överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16 februari 2011, § 5.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2011, § 45, att överlämnad medborgarförslaget till Bergslagens Miljö och Byggnämnd för beredning.

Fullmäktige beslutade den 9 oktober 2013, § 112, att anse förslaget besvarat.

28/2010

om bowlinghall – Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16 februari 2010, § 4

..

Fullmäktige beslutade den 14 december 2011, § 203, att avslå förslaget

19/2010

om bland annat kolonilotter. Stefan Delin överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 20 september 2010, § 137.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010, § 192, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

 Fullmäktige beslutade den 9 oktober 2013, § 111, att avslå förslaget.

16/2010

om att ta bort begreppet ”Knöl-kommuner”. Christer Stromberg överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 september 2010, § 134.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010, § 189, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 21 novmeber 2012, § 194, att avslå förslaget

15/2010

om öppna möten för kommunstyrelsen. Christer Stromberg överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 september 2010, § 133.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010, § 188, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 21 novmeber 2012, § 193, att avslå förslaget

14/2010

om kolonilotter. Dennis Widen överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 september 2010, § 132.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010, § 187, att överlämna -et till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade 11 april 2013, § 35, att avslå medborgarförslaget samt att marknadsföra befintliga kolonilotter på kommunens hemsida.

13/2010

om att göra Turistvägen mer attraktiv. Dennis Widen överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 september 2010, § 131.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010, § 186, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutarde den 9 oktober 2013, § 110, att avslå förslaget

9/2010

om belöningssystem för medarbetare i kommunen. Jan Seevers överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 29 september 2010, § 127.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010, § 182, att överlämna medborgarförslaget till personalchefen för beredning.// Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2015, § 105, att ge personalchefen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2016 med förslag till åtgärder för att stimulera verksamhetsutveckling.

Fullmäktige beslutade den 10 juni 2015, § 78, att anse förslaget besvarat.

6/2010

om matvaruhandel i centrum – Karl-Holger Sjöberg överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16 juni 2010, § 98


Fullmäktige beslutade den 14 december 2011, § 202, att anse motionen besvarad.

5/2010

om ungdomsgård – Josefin Salonpää, Alexander Westberg och Josef Straumits överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 26 maj 2010, § 80


Fullmäktige beslutade den 13 juni 2012, § 109, att avslå förslaget.

3/2010

om snö och halkbekämpning i centrala Nora. Roland Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 31 mars 2010, § 36.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2010, § 87, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 13 mars 2013, § 12, att avslå medborgarförslaget.

1/2010

om information om renhållning och sandning av gångbanor i centrala Nora. Ronald Ahlgren överlämnade medborgarför-slaget på fullmäktige den 17 februari 2010, § 6.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2010, § 46, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 13 mars 2013, § 11, att skicka en begäran till BMB att övervakning sker av föreskrifterna om gångbanerenhållning mm i Nora kommun, att föreskrifterna inte skickas till fastighetsägare i centrala Nora samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

13/2009

om att plantera granplantor utmed Åter-vinningsstationens södra och västra sidor – Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 9 december 2009, § 147.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2010, § 17, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 21 novmeber 2012, § 200, att bifalla förslaget

9/2009

om bostäder för elöverkänsliga personer – Torbjörn Lindblom överlämnade medborgarförslaget på kommunfullmäktige den 29 april 2009, § 23.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2009, § 95, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 12 december 2012, § 239, att avslå förslaget.

8/2009

om att kommunfullmäktiges ledamöter genomför företagsbesök tillsammans med kommunens tjänstemän – Stefan Bååth överlämnade medborgarförslaget på kommunfullmäktige den 29 april 2009, § 22.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2009, § 94, att överlämna medborgarförslaget till näringslivschefen för beredning. - // - Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010, § 159, att överlämna medborgarförslaget till Nora Utveckling AB för beredning.

Fullmäktige beslutade den 12 december 2012, § 255, att avslå förslaget.

4/2009

om utökad information till nyinflyttade – Annika Reuter överlämnade medborgarförslaget på kommunfullmäktige den 25 februari 2009, § 5.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2009, § 53, att överlämna medborgarförslaget till näringslivschefen för beredning. - // - Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010, § 158, att överlämna medborgarförslaget till Nora Utveckling AB för beredning.

Fullmäktige beslutade den 14 maj 2014,
§ 72, att bifalla förslaget.

7/2008

om allmänt förbud mot fyrverkerier och pyro-teknisk utrustning inom kommunen – Åse Nyman, Helen Svärd och Katharina Nordmark överlämnade medborgarförslaget på kommunfull-mäktige den 25 maj 2009, § 1.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2009, § 49, att överlämnade medborgarförslaget till kommunchefen för beredning.

Fullmäktige beslutade den 13 november 2013, § 150 att anse medborgarförslaget besvarat.

13/2007

om introduktionskvällar för nyinflyttade – Anita M Karlsson överlämnade medborgarförslaget på kommunfullmäktige den 31 oktober 2007, § 107.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2007, § 174, att överlämna medborgarförslaget till näringslivschefen för beredning. - // - Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2012, § 62, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för bättre beslutsunderlag.

Fullmäktige beslutade den 21 novmeber 2012, § 195, att genomon ett brev till nyinflyttade undsöka intresset för särskilda introduktionskvällar


Skriv ut

Informationsägare: Kommunstyrelsen, Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2021-05-24