• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti,
1 oktober och 12 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 12 november 2019

3. Ekonomisk rapport

4. Information om Skolinspektionens tillsyn av Järnboås skola

5. Information om mitterminsbedömning hösten 2019

6. Information om Nya Karlsängskolan

7. Rapport från inflytandeforum

8. Skolchefen informerar

9. Rapport från kontaktpersonerna



 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-11-15