• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti,
1 oktober och 12 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlarde följande ärenden på sammanträde den 7 maj 2019

3. Rapport kommunala aktivitetsansvaret KAA

4. Förslag till förstudie förskola och skola

5. Förslag revidering av ny stadieindelad timplan för grundskolan

6.Information nytt uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan

7. Ekonomisk rapport

8. Skolchefen informerar 
-Återkoppling angående hemmasittare

9. Rapport från kontaktpolitiker

 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-05-10