• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider för år 2018: 23 januari, 6 mars, 10 april, 15 maj, 28 augusti, 9 oktober och 6 november.

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 6 november 2018

4. Resursfördelningsmodell för fritidshem

5. Skolskjutsutredning 2018

6. Lokaler för barnomsorgen

7. Fritidsgårdarnas mål- och verksamhetsplan 2018

8. Skolchefen informerar

9. Information fritidsgårdarna 

 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-11-19