Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 23 mars, 4 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober och 9 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 4 maj 2021

3. Presentation av nya skolchefen

4. Skolchefen informerar

5. Information om Corona/covid-läget inom bildningsområdet

6. Information angående verksamheten på Hjernet

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-04-27