Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 23 mars, 4 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober och 9 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 26 januari 2021

3. Information om VFU inom skolan

4. Information mitterminsbedömning och betygsbedömning hösten 2021

5. information om coronaläget inom skolverksamheten - distansundervisning på Karlsängsskolan

6. Förslag inrättande av skolskjutsområden

7. Förslag reduceringar inom förskolan

8. Förslag utifrån utredning av beläggning vid Järnboås förskola

9. Skolchefen informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-25