Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari, 17 mars, 12 maj, 25 augusti,
15 september, 13 oktober och 3 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 3 november 2020

3. Information om SFI i Nora kommun

4. Information om kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

5. Utredning framtida beläggning förskolan i Järnboås

6. Skolchefen informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-11-24