• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider för år 2017: 14 februari, 9 mars, 4 april, 9 maj, 29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 7 november 2017:

3. Revidering av gymnasieavtal med region Örebro län
4. Resursfördelningsmodell grundskola, förskola och fritidshem
5. Val av föräldrastyrelse Dalkarlsbergs förskola och fritidshem
6. Information resursfördelningsmodellerna för förskola och grundskola
7. Information Solbergas effekter på den kommunala förskolan
8. Mitterminsbedömning grundskolan ht-17
9. Betygsstatistik vt-17
10. Återrapport verksamhetsbesök

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-15