• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti,
1 oktober och 12 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 22 januari 2019

3. Kontaktpolitiker

4. Skolchefen informerar 

 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-02-06