• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti,
1 oktober och 12 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 27 augusti 2019

3. Patientsäkerhetsberättelse 2019

4. Förslag till svar på revisionsrapporten "Granskning av Elevhälsan och samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst

5. Ekonomiskt rapport

6. Skolchefen informerar

7. Information om resultatuppföljning i grundskolan


 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-08-20