• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti,
1 oktober och 12 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 12 mars 2019

3. Förslag svar på revisionsrapport "Granskning av elevhälsa och samverkan mellan förskola, skola och socialtänst"

4. Information om projektet "Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt" för nyanländas lärande läsår 2019/2020

5. KAA (kommunala aktivitetsansvaret
-Årsberättelse 2018
-Kvartalsrapport Gymnasieskolan och KAA

6.Information resursfördelningsmodell

7. Skolchefen informerar 
-ekonomiskt rapport
-ny titel för förskolechefer
-Timplaner

 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-03-25