• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari, 17 mars, 12 maj, 25 augusti,
15 september, 13 oktober och 3 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 17 mars 2020

3. Information om avstängningar i relation till barnkonventionen

4. Pedagogisk omsorg som verksamhetsform i Nora kommun

5. Rapport från kontaktpersonerna

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-10