Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari, 17 mars, 12 maj, 25 augusti,
15 september, 13 oktober och 3 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 25 augusti 2020

3. Pedagogisk omsorg som verksamhetsform i Nora kommun

4. Information om resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg som utförs av fristående eller annan kommunal omsorg

5. Information om beläggning på förskolor

6. Information av kommundirektör

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-08-18