• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari, 17 mars, 12 maj, 25 augusti,
15 september, 13 oktober och 3 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 28 januari 2020

3. Information från biträdande rektor

4. Information om verksamhetsplan 2020

5. Information från skolchefen

6. Rapport från kontaktpersonerna
Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-01-21