Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2021 sammanträden den 24 februari, 28 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 17 november och 8 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Ingång till samlingssalen sker via ingången från gården.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde den 24 februari 2021.


 • Meddelande om nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige t o m 2022-10-14 samt om tom stol för ledamot.
 • Information från revisorerna.
 • Förslag till ersättningsmodell och ersättningsnivåer för pedagogisk omsorg.
 • Uppdragshandling avseende förstudie för Karlsängsområdet.
 • Förslag till reduceringar inom förskolan.
 • Förslag till effektiviceringsåtgärder inom individ- och familjeomsorgen.
 • Svar på interpellation om LSS-boende.
 • Svar på interpellation om resursfördelningsmodell för pedagogisk om sorg.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag.
 • Delgivningar.

  Med anledning av Covid -19 är inriktningen fortfarande  att sammanträdet ska hållas så kort som möjligt tidsmässigt och med så få deltagare som möjligt.  De politiska partierna uppmanas därför även denna gång att närvara genom frivillig kvittning, enligt överenskommelse.

  Digitalt deltagande i fullmäktige avvaktas i väntan på dom i Kammarrätten på överklagad förvaltningsrätts-dom som gäller digitalt sammanträde.

  Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk. För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

  På Nora kommuns hemsida finns aktuell information om hur kommunen och myndigheter hanteriar spridning av coronaviruset, se överst på denna sida.

  Ledamöterna uppmanas att använda de visir som ligger på respektive bord. Om man i stället  vill använda munskydd tar man med eget. Handsprit finns i lokalen.

  Under och i anslutning till mötet uppmanas samtliga att hålla avstånd.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-18