• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2022:

 • 2 mars
 • 27 april
 • 7 juni
 • 8 juni (inställt)
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Möteslokal: Samlingssalen på Hagby Ängar. Ingång till samlingssalen via ingången från gården.

Tid: kl. 16.00 - 20.30

Läs mer om kommunfullmäktige


Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar" i höger kolumn på sidan.

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträdet den 7 december:

 1. Upprop
 2. Fastställelse av tid och plats för protokollets justering.
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Information från revisorerna
 5. Förslag till VA-taxa 2023, anläggningstaxa
 6. Förslag till VA-taxa 2023, brukningstaxa
 7. Nya mål för Nora kommun*
 8. Strategi för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället
 9. Förslag till avgiftsfritt bibliotek
 10. Kompletterande beslut till budget för år 2023 med ekonomisk plan för åren 2024-2025
 11. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2022
 12. Uppstartskostnader i samband med verksamhetsövergång 2023 för lokalvården från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till Nora kommun
 13. Förslag till reviderad taxa för båtplatser i Nora kommun
 14. Revidering av den nya politiska organisationen
 15. Val till styrelse och nämnder med mera
 16. Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden
 17. Förslag till förändrat partistöd
 18. Förslag till revidering av reglemente för ersättning till kommunala förtroendevalda
 19. Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och
  medborgarförslag
 20. Delgivningar

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: