Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2020 sammanträden den 26 februari, 29 april, 10 juni, 23 september, 21 oktober, 11 november, 9 december och 10 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar
kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Ingång till samlingssalen sker via ingången från gården.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 11 november 2020.

 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 2021.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2021, brukningstaxa.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Betrgslagens förslag till VA-taxa 2021, anläggningstaxa.
 • Information från revisorerna.
 • Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2021.
 • Fastställelse av utdebitering för år 2021.
 • Förslag till personuppgiftsstrategi.
 • Försäljning av fastigheten Stensnäs 1:93 för bostadsbebyggelse.
 • Förslag till avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt avgift för gravsättning.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag.
 • Delgivningar.

  Med anledning av Covid -19 är inriktningen att sammanträdet ska hållas så kort som möjligt tidsmässigt och med så få deltagare som möjligt.  De politiska partierna uppmanas därför att närvara genom frivillig kvittning, enligt överenskommelse.

  Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk. För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-11-25