• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under 2019 sammanträde den 27 februari, 
8 maj, 12 juni, 25 september, 6 november. I december har fullmäktige två sammanträden, den 11 december och 12 december.

OBS! Sammanträdet den 24 april är flyttat till den 8 maj. Mötet börjar 
kl 15.00 

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas.     OBS! Ny lokal!

 

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 27 februari 2019:

 • Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m 2022-10-14.
 • Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag.
 • Svar på interpellation om Skolinspektionens uppföljning av gymnasieskola.
 • Information från revisorerna.
 • Svar på motion 4/2014 om planbesked för Vaslätten.
 • Svar på motion 6/2014 om utvärdering av samarbeten.
 • Svar på motion 3/2015 om byggnadsordningen kontinuerligt aktualiseras.
 • Svar på motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal inom skola, vård och omsorg.
 • Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
 • Val av ombud för Tursam Bergslagen ekonomisk förening för tiden 2019-2022.
 • Val av en revisor och en revisoressuppleant för styrelsen i Norabostäder AB fr.o.m ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m ordinarie bolagsstämma 2023.
 • Val av en revisor och en revisorssupplenant för styrelsen i Nora Fastigheter AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2022.
 • Val av en revisor och en ersättare i Nora Rådhus AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023.
 • Val av två revisorer och två ersättare för Hilda och Georg Janssons Stipendiefond för tiden 2019-2022.
 • Val av en revisor till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för tiden 2019-2022.
 • Val av en revisor till Nerikes Brandkår för tiden 2019-2022.
 • Val av en revisor för Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg för tiden 2019-2022.
 • Delgivningar.


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-03-27