• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2020 sammanträden den 26 februari, 
29 april, 10 juni, 23 september, 21 oktober, 11 november, 9 december och 10 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar kl 16.00 om inget annat meddelas.   


Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 26 februari 2020.

 • Parentation
 • Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige t.o.m 2022-10-14.
 • Information från revisorerna.
 • Förslag till Strategi för implementering och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.
 • Förslag till arbetsmiljöpolicy.
 • Val av revisionsbolag till kommunens stiftelser.
 • Förslag att anta detaljplan för kvarteret Rosen 11 m.fl, Nora kommun.
 • Fyllnadsval: nytt ombud till Hopajola t.o.m 2022.
 • Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
 • Begäran hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning.
 • Meddelande om ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m 2022-11-30.
 • Fyllnadsval: ny ersättare i samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT, t.o.m 2022.
 • Fyllnadsval: ny revisor för kommunstyrelsens verksamheter och eventuell fullmäktigeberedning t.o.m 2022.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor och medborgarförslag.
 • Delgivningar.
   
  Sammanträdet ajouneras för kaffe mellan kl 17.30 och 18.00. Möjlighet finns då för åhörarna att samtala med fullmäktiges ledamöter.Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-05