• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under 2019 sammanträde den 27 februari, 
8 maj, 12 juni, 25 september, 6 november. I december har fullmäktige två sammanträden, den 11 december och 12 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas.    

 

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 25 september 2019.

 • Meddelande från Länsstyrelsen om nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige t.o.m 2022-10-14.
 • Information från revisorerna.
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av bilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt taxa enligt strålskyddslagen.
 • Förslag till utbetalning av partistöd.
 • Förslag till ändrade mötesformer för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Finansiering av arvode till gruppledare samt revidering av kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt reglemente för ersättning till förtroendevalda.
 • Förslag till revidering av reglmente och arbetsordning för kommunstyrelsen.
 • Ekonomirapport 2, januari-juli 2019.
 • Svar på motion 3/2019 om koldioxidbudget.
 • Svar på motion 4/2019 om avknoppning av städ från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
 • Svar på motion 6/2019 om att återinrätta  demokratiberedningen.
 • Svar på medborgarförslag 2/2019 om utveckling av sopsortering.
 • Revisionsberättelse för år 2018 för Samhällsförbundet i norra Örebro län, SOFINT.
 • Delgivningar.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-10-01