Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2020 sammanträden den 26 februari, 29 april, 10 juni, 23 september, 21 oktober, 11 november, 9 december och 10 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar
kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Med anleding av Covid-19 är ingången till fullmäktiges sammanträde flyttad till samlingssalens nödutgång, mot Hagbyvägen.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde den 23 september 2020.

 • Information från revisorerna.
 • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
 • Förslag till revidering av revisionsreglementet.
 • Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd.
 • Förslag till utbetalning av partistöd.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att förlänga giltighetstiden för den kommunala avfallsplanen.
 • Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020.
 • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2020.
 • Svar på motion 3/2020 om utveckling av området omkring Karlsängskolan.
 • Förslag med anledning av Nitro/Nora BS önskemål att Nora kommun övertar den konstfrusna isbaneanläggningen.
 • Svar på interpellation om Nya Karlsängskolan.
 • Svar på interpellation om överenskommelse om avslut av anställning som skolchef.
 • Svar på fråga om Nora kommuns förmedling av brev från allmänheten till de förtroendevalda.
 • Svar på fråga om fortsatt hantering av "isbanan".
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag.

  OBS! På grund av Covid -19 är inriktningen att sammanträdet ska hållas så kort som möjligt tidsmässigt och med så få deltagare som möjligt.  De politiska partierna uppmanas därför att närvara genom frivillig kvittning, enligt överenskommelse.

  Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk. För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

  På grund av Covid-19 kommer det inte att serveras kaffe och smörgås under fullmäktiges sammanträde.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-15