Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2021 sammanträden den 24 februari, 28 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 17 november och 8 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar
kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Ingång till samlingssalen sker via ingången från gården.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

OBS! Samtliga ledamöter och ersättare kallas till sammanträdet

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde den 9 juni 2021.

 • Meddelande från Länsstyrelsen om ny lesmot och ny ersättare i kommunfullmäktige t o m 2022-10-14
 • Förslag till ny valdistriktsindelning.
 • Förslag till förtidsröstning i Viker och Born.
 • Information från revisorerna.
 • Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2020.
 • Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2020.
 • Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för år 2020.
 • Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för år 2020.
 • Förslag till revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd.
 • Budgetförutsättningar med anvisningar inför budgetarbetet för verksamhetsåret 2022 och planeringsåren 2023-2024.
 • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2021.
 • Policy för säkerhetsskydd.
 • Förslag till Nora kommuns föreskrifter om förbud enligt den så kallade begränsningsförordningen.
 • Reduceringsförslag inom förskolan, Soltunet.
 • Revisionsberättelse för år 2020 för Samhordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT.
 • Förslag att avskaffa familjekort på simhallen.
 • Föslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi.
 • Förslag till försäljning av del av Älvestorp 11:3 och köp av fastigheten Stängeln 14.
 • Förslag till svar på medborgarförslag om att is spolas på central plats i Nora.
 • Avlämnande och svar på interpellation om finansiering av barnomsorgen.
 • Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
 • Fyllnadsval: ny ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen t o m 2022.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag.
 • Delgivningar.

  Med anledning av Covid -19 är inriktningen fortfarande  att sammanträdet tidsmässigt ska hållas så kort som möjligt.  

  Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk.

  Under mötet och i anslutning till mötet uppmanas samtliga i lokalen att hålla avstånd och använda visir eller munskydd och handsprit, vilket finns i lokalen.

  För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster På Nora kommuns hemsida finns aktuell information om hur kommunen och myndigheter hanteriar spridning av coronaviruset, se överst på denna sida.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-06-15