• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2022:

 • 2 mars
 • 27 april
 • 7 juni
 • 8 juni
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Möteslokal: Samlingssalen på Hagby Ängar. Ingång till samlingssalen via ingången från gården.

Tid: kl 16.00 - 20.30

Läs mer om kommunfullmäktige


Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 8 december 2021.

 1. Upprop.
 2. Fastställelse av tid och plats för protokollets justering.
 3. Val av två protokolljusterare.
 4. Avtackning
 5. Information från revisorerna.
 6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag om revidering av taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm.
 7. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering av taxa för planverksamhet
 8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa till reviderad timtax för kart- och mätverksamheten
 9. Förslag till yttranden över granskning av tillägg till översiktsplanen, TÖP, för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS.
 10. Förslag till budget för år 2022 med ekonomisk plan för åren 2023-2024
 11. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2021
 12. Svar på medborgarförslag 12/2021 om skatepark
 13. Svar på medborgarförslag 9/2021 om fler övergångsställen och farthinder på Bergslagsgatan
 14. Svar på motion 1/2021 om Nora kommuns yttrande i PBL-ärenden
 15. Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag
 16. Delgivningar

 

Information gällande Covid-19
Med anledning av Covid -19 är inriktningen fortfarande  att sammanträdet tidsmässigt ska hållas så kort som möjligt.  

Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk.

För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster På Nora kommuns hemsida finns aktuell information om hur kommunen och myndigheter hanteriar spridning av coronaviruset, se överst på denna sida.


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-12-10