• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under 2019 sammanträde den 27 februari, 
8 maj, 12 juni, 25 september, 6 november. I december har fullmäktige två sammanträden, den 11 december och 12 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas.    

 

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 12 juni 2019


 • Information från revisorerna.
 • Förslag till revidering av budgetförutsättningarna för budgetåret 2019 och planåren 2020-2021.
 • Budgetförutsättningar och förslag till budgetanvisningar inför budgetåret 2020 och planåren 2021-2022.
 • Förslag till budget för ombyggnad för Nora avloppsreningsverk.
 • Revidering av investeringsbudgeten för Nya Karlsängskolan.
 • Begäran om utökad investeringsram för omklädningsrummen i Ishallen genom omdisponering i investeringsbudgeten.
 • Förslag till finansiering för plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.
 • Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2018.
 • Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2018.
 • Årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
 • Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
 • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2019.
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av reglemente.
 • Förslag till revidering av förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering av gemensam taxa för markåterställningsarbete i kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg.
 • Förslag till revidering av revisionsreglementet.
 • Förslag till digitaliseringsstrategi.
 • Skrivelse från beredningen för välfärd: förslag till barn- och ungdomsplan.
 • Förslag till revidering av beslut gällande Nya Karlsängskolan.
 • Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
 • En revisor för samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT för tiden 2019-2022.
 • Val av sju ledamöter till styrelsen i Norabostäder AB fr.o.m ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m ordinarie bolagsstämma 2023.
 • Val av sju ledamöter till styrelsen i Nora Fastigheter AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2022.
 • Val av fem nämndemän för tiden 2020-2023.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor och medborgarförslag.
 • Svar på interpellation om Karlsängskolan.
 • Interpellation och svar om kommunfullmäktiges sammanträden.
 • Svar på motion 4/2015 om att få fart på bostadsbyggandet.
 • Delgivningar.
 • Revisionsberättelse för SOFINT.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-06-18