• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2021 sammanträden den 24 februari, 28 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 17 november och 8 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar
kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Ingång till samlingssalen sker via ingången från gården.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

OBS! Samtliga ledamöter och ersättare kallas till sammanträdet

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde den 22 september 2021.

 • Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige t o m 2022-10-14
 • Information från revisorerna.
 • Fyllnadsval: val av ersättare i individnämnden t.o.m. 2022.
 • Nora kommuns lånebehov 2021-2022.
 • Förslag till utbetalning av partistöd.
 • Tidsbegränsade förordnanden för kommunens högre tjänstemän.
 • Reducering inom förskolan, Soltunet.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att upphävafullmäktiges beslut om anslutning utanför verksamhetsområde för VA.
 • Svar på medborgarförslag 8/2015 om babysim i Nora.
 • Förslag till konstgräsplan på Karlsängs IP.
 • Svar på medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på central plats i Nora.
 • Förslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi. OBS. Tidigare utskickad. Kontakta kommunsekreterare för nytt exemplar.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag.
 • Utvärdering av anbud på Nora vattentorn. OBS. Handläggs bakom stängda dörrar på grund av sekretess.


Med anledning av Covid -19 är inriktningen fortfarande  att sammanträdet tidsmässigt ska hållas så kort som möjligt.  

Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk.

Under mötet och i anslutning till mötet uppmanas samtliga i lokalen att hålla avstånd och använda visir eller munskydd och handsprit, vilket finns i lokalen.

För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster På Nora kommuns hemsida finns aktuell information om hur kommunen och myndigheter hanteriar spridning av coronaviruset, se överst på denna sida.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-09-17