Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2020 sammanträden den 26 februari, 29 april, 10 juni, 23 september, 21 oktober, 11 november, 9 december och 10 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar
kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Med anleding av Covid-19 är ingången till fullmäktiges sammanträde är flyttad till samlingssalens nödutgång,
mot Hagbyvägen.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde den 10 juni 2020.

 • Information från revisorerna.
 • Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2019.
 • Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2019.
 • Årsredovisning 2019 för år Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
 • Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för år 2019.
 • Budgetförutsättningar och anvisningar inför år 2021 och planåren 2022-2023.
 • Förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättareservice.
 • Extra val av en nämndeman t.o.m 31 december 2023.
 • Val av en ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättareservice t.o.m 2022.
 • Val till tillfällig fullmäktigeberedning för att ta fram tydliga och mätbara mål.
 • Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020.
 • Förslag att tillåta ledomöter och ersättare m.fl att delta i sammanträden på distans.
 • Förslag till revidering av förbundsordning för samordningsförbundet i norra Örebro län. SOFINT.
 • Revisionsberättelse för år 2019 för samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT.
 • Förslag till ombudsavtal med Länsgården Fastigheter AB.
 • Förslag med anledning av Nitro/Nora BS önskemål att Nora kommun övertar den konstfrusna isbaneanläggningen.
 • Antagande av detaljplan Bryggeriet 3 m.fl, Nora kommun.
  Förslag till nytt gruppboende, Bostad med särskild service för vuxna och annan särskild anpassad bostad, Torget 1.
 • Svar på interpellation om Nora kommuns åtgärder för att stödja småföretag med anledning av Covid-19.
 • Svar på interpellation om individnämndens protokoll.
 • Svar på fråga om Nora kommuns förmedling av brev från allmänheten till de förtroendevalda.
 • Svar på fråga om fortsatt hantering av "isbanan".
 • Nytt uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan.
 • Avlämnande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor.
 • Delgivningar.

  OBS! På grund av Covid -19 är inriktningen att sammanträdet ska hållas så kort som möjligt tidsmässigt och med så få deltagare som möjligt.  De politiska partierna uppmans därför att närvara genom frivillig kvittning, enligt överenskommelse.

  Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk. För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

  På grund av Covid-19 kommer det inte att serveras kaffe och smörgås under fullmäktiges sammanträde.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-06-02