• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2020 sammanträden den 26 februari, 
29 april, 10 juni, 23 september, 21 oktober, 11 november, 9 december och 10 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar kl 16.00 om inget annat meddelas.   


Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 11 december 2019.

 OBS! Mötet börjar kl 16.00

 • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i oktober 2019.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 2020.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2020 avseende brukningstaxa.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2020 avseende anläggningstaxa.
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 • Förslag till redaktionell ändring av borgensbeslut för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB.
 • Förslag till strategi för krisberedskap 2019-2023.
 • Svar på medborgarförslag 7/2019 om sex timmars arbetsdag som heltid.
 • Svar på medborgarförslag 8/2019 om klimatnödläge i Nora.
 • Förslag till mötesformer för fullmäktige 2020-2022.
  Sammanträdet ajouneras för kaffe mellan kl 17.30 och 18.00. Möjlighet finns då för åhörarna att samtala med fullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 12 december 2019.
OBS! Mötet börjar kl 16.00

 • Information från KPMG om utredningen av den politiska organisationen.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till ombyggnad av Nora avloppsreningsverk.
 • Förslag till budget för år 2020 med ekonomisk plan för åren
  2020-2022.
 • Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i Karlstads dom att upphäva beslut i kommunstyrelsen, Allaktivitetshuset.
 • Interpellation och svar angående Allaktivitetshuset.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor och medborgarförslag.
 • Fyllnadsval: ny 1:e vice ordförande i fullmäktige t.o.m 2022-10-14.
 • Val av en revisor i Stiftelsen Stig-Herman Carlssons gymnastik- och idrottsstiftelse för tiden 2020-2021.
 • Val av tre ledamöter i Stiftelsen Stig-Herman Carlssons gymnastik- och idrottsstiftelse för tiden 2020-2021.

          Sammanträdet ajourneras för kaffe och julsmörgås för
          ledamöter 
och ersättare mellan ca 17.30 och 18.00.
          Möjlighet finns då för
 åhörare att samtala med fullmäktiges
          ledamöter.


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-12-18