• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den
11 september 2019.

Sammanträdestider 2020: 12 februari, 1 april, 27 maj, 9 september, 
7 oktober, 28 oktober och 18 november.

Kommunstyrelsen behandlade följande ärende på extra sammanträde den 11 december 2019. 

3.   Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i Karlstads dom att upphäva beslut i kommunstyrelsen, Allaktivitetshuset.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-12-16