• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2021: 10 februari, 14 april, 26 maj, 
8 september, 13 oktober, 3 november och 24 november.

Extra sammanträde den 16 juni 2021


Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde den 13 oktober 2021. 

3. Fyllnadsval: ny ledamot i ledningsutskottet t o m 2022
4. Fyllnadsval: ny ledamot och vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet t o m 2022
5. Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos
6. Remissyttrande över utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsten
7. Förslag om uppdrag till Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagen att föreslå och utreda konsekvenserna av utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp för Älvestorp 4:1
8. Förslag till uppdrag om att arbeta fram en biblioteksplan för åren 2022-2025
9. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om yttrande över förslag till Avfallsplan för kommunerna Hällefors, Lindesberg, ljusnarsberg och Nora
10. Förslag till revidering av turismstrategi för Destination Bergslagen 2022-2025
11. Förslag till uppdrag om utveckling av Norvalla idrottsanläggning
12. Förslag till uppdragsdirektiv för utveckling av Norvalla idrottsanläggning
13. Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag
14. Förslag till uppdrag om att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan Nora kommun och civilsamhället
15. Teckningsrätt för bankkonton mm
16. Förslag till nytt kylaggregat på brandstationen
17. Förslag till inköp av nytt brandlarm på brandstationen
18. Rättelse av protokoll: § 113 Förslag till kostgräsplan på Karlsängs IP
19. Kommundirektören informerar
20. Delegationsbeslut
21. Delgivningar
22. Svar på remiss av Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län 2021 (kompletteras med tjänsteskrivelse senare)


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-06