• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2022:

 • 9 februari
 • 6 april
 • 17 maj, budget
 • 15 juni heldag
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 2 november
 • 23 november


Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde den 15 juni 2022. 

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Inriktningsbeslut gällande Karlsängsskolan
  08:05-08:30 Christina Landoff
 4. Beställning av detaljplan - Karlsängsskolan
  08:30-09:00 Christina Landoff
 5. Förändrade behov inom förskolan
  09:00-09:25
 6. Parkeringsutredning
  09:25-09:45
 7. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (uppsiktsplikt)
  10:00-11:00
 8. Överförmyndarnämnden (uppsiktsplikt)
  11:15-11:45
 9. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (uppsiktsplikt)
  13:00-14:00
 10. Nerikes Brandkår (uppsiktsplikt)
  14:00-14:30
 11. Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB (uppsiktsplikt)
 12. Delegationsbeslut
 13. Delgivningar
 14. Kommundirektören informerar

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: