Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 
25 augusti, 29 september, 20 oktober och 10 november.


Ledningsutskottet  behandlade följande ärenden onsdagen den 
5 maj 2021.  

* Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2020.

* Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2020.

* Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

* Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
  för år 2020.

* Förslag till revidering av reglemente för Bergslagens 
  överförmyndarnämnd.

* Budgetförutsättningar med anvisningar inför budgetarbetet för
  verksamhetsåret 2022 och planerngsåren 2023-2024.

* Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
  färdigbehandlade i april 2021

* Policy för säkerhetsskydd.

* riktlinjer för säkerhetsskydd.

* Förslag till svar på medborgarförslag 2/2021 om att spola is på
  central plats i Nora.

* Revisionsberättelse för år 2020 för samorningsförbundet i norra
  Örebro län, SOFINT.

 * Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-05-11