• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 26 januari
  • 23 mars
  • 4 maj
  • 24 augusti
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 9 november


Ledningsutskottet  behandlade följande ärenden onsdagen den 
4 maj 2022.  

* Förslag till budget för år 2023 och ekonimisk plan för åren 2024-2025.

*Rredovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
 färdigbehandlade i april 2022.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för
  markåterställningsarbeten.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovining för år 2021.

* Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för år
  2021.

* Förslag till uppdragsdirektiv för ombyggnas av Teaterbiografen. 

* Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

* Samhällsbyggnadsnämndens förslag till revidering av nämndens

  reglemente.

* Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2021.

* Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2021.

* Revisorernas granskning av Nora kommuns förebyggande arbete mot
  korruption.

* Kommundirektören informerar.


 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: