• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 
25 augusti, 29 september, 20 oktober och 10 november.


Ledningsutskottet  behandlade följande ärenden onsdagem den 20 oktober 2021.  

* Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen och
   kommunfullmäktige.

* Fastställelse av utdebitering för år 2022.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa
  2022.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
   2022, anläggningstaxa.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
   2022, brukningstaxa.

* Förslag till uppdrag om utredning av familjecentral.

* Förslag till uppdrag om att se över lönefunktionen vid 
  HR-avdelningen - Personalsituationen och framtids behov.

 * Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-12