• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 21 januari, 13 mars, 8 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden måndagen den
21 januari 2019.  

* Svar på motion 6/2014 om utvärdering av samarbeten.

* Svar på motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal inom 
  skola, vård och omsorg.

* Förslag till internbudget för 2019 för kommunstyrelsens verksamheter.

* Förslag till dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.

* Möjlighet för ökad insyn i utskotten. 

* Information om GDPR.

* Svar på dataskyddsombudets frågor.

* Kommundirektören informerar.

 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-02-06