• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 26 augusti, 
16 september, 14 oktober och 4 november.

Den 15 oktober har ledningsutskottet sammanträde i form av budgetberedning.

 Ledningsutskottet behandlade följande ärenden onsdagen den 
 29 januari 2020.  

* Förslag till Strategi för implementering och tillämpling av FN:s
   konvention om barnets rättigheter.

* Förslag till arbetsmiljöpolicy.

* Firmatecknare.

* Undertecknade av borgensförbindelser.

* Förslag att avsätta ytterligare medel för att ta fram deltajplan för 
  Stensnäs 3.  

* Ineras förslag till avsiktsförklaring för Säker digital kommunikation.

* Medborgarförslag 9/2019 om åtgärder för att rusta järnvägsbanken
  mallan Gyttorp och Striberg.

* Motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och avloppshantering.

* Motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna skogsinnehavet
   kalhyggefritt. 

 * Kommundirektören informerar. 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-23