• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 21 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden onsdagen den 
6 maj 2019.  

* Buddgetförutsättningar och anvisningar inför budgetåret 2020 och 
   planåren 2021-2022.

* Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2018.

* Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2018.

* Årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

* Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
   färdigbehandlade i april 2019.

* Svar på motion 4/2015 om att få fart på bostadsbyggandet.

* Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av taxa
   för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknade produkter,
   alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

* Samhällslbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av
   reglemente.

* Förslag till revidering av reglemente och arbetsordning för 
  kommunstyrelsen.

* Förslag till revidering av revisionsreglementet.

* Förslag till digitaliseringsstrategi. 

* Förslag till revidering av förbundsordning för Samhällsbyggnads-
  förbundet Bergslagen.

* Begäran om utökad investeringsram för omklädningsrummen i Ishallen
  genom omdisponering i investeringbudgeten.

* Förslag till användning av kommunloggan och platsvarumärket.

* Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

* Förslag till riktlinjer för lönebildning.

* Motion 1/2019 om klarspråk i samtliga handlingar.

* Motion 2/2019 om sträkt lokal krisberedskap och ökad
  livsmedelsstrategi.

* Förslag till plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.

* Kommundirektören informerar.


 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-05-10