• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 21 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

 Ledningsutskottet behandlade följande ärenden onsdagen den 
 2 oktober 2019.  

* Delårsrapport t.o.m augusti 2019.

* Fastställelse av utdebitering för år 2020.

* Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för bygglov
  och strandskyddsdispenser mm.

* Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen och
  kommunfullmäktige 2020.   

* Förslag till uppdrag att se över valdistrikten.

* Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden
   2019-2023.

* Revidering av reglemente för ersättning till kommunala förtroendevalda.

* Kommundirektören informerar.


 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-10-03