• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 26 januari
  • 23 mars
  • 4 maj
  • 24 augusti
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 9 november


Ledningsutskottet  behandlade följande ärenden onsdagen den 26 januari 2022.  

*Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för tillsyn
  av individuell mätning och debitering, IMD.

* Förslag till internbudget för 2022 för kommunstyrelsens
   verksamheter.

* Budgetförutsättningar 2023-2025. 

* Medborgarförslag 13/2021 om kallbadhus.

* Medborgarförslag 14/2021 om att göra om gamla järnvägen
  mellan Nora och Karlskoga till cykelväg.

* Motion 2/2021 om att Nora kommun förklarar sig vilja ha en vargfri
  kommun.

 * Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-01-18