Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 
26 augusti, 16 september, 14 oktober och 4 november.

Den 15 oktober har ledningsutskottet sammanträde i form av budgetberedning.

Ledningsutskottet  inklusive budgetberedning behandlade följande ärenden onsdagen den 4 november 2020.  

* Information om krisledningsnämndens reglemente.

* Kommundirektören informerar.

* Budgetberedning.


 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-11-12