Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 
26 augusti, 16 september, 14 oktober och 4 november.

Den 15 oktober har ledningsutskottet sammanträde i form av budgetberedning.

 Ledningsutskottet behandlar följande ärenden onsdagen den 
 13 maj 2020.  

* Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2019.

* Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2019.

* Årsredovisning 2019 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
  för år 2019. 

* Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020.

* Uppdatering av bilaga 1 i Risk- och sårbarnhetsanalysen för Nora
  kommun. 

* Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
  färdigbehandlade i april 2020.

* Förslag att tillåta ledamöter och ersättare att delta i sammanträden
  på distans.

* Svar med anledning av revisorernas rekommendation utifrån 2019
  års grundläggande granskning.

* Förslag till uppdrag om förstudie för e-arkiv.

*  Förslag till uppdrag om sommargåva till personalen.

* Anhållan om medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2020. 

* Förslag till revidering av förbundsordning för samordsnings-
   förbundet i norra Örebro län, SOFINT.

* Revisionsberättelse år 2019 för samordningsförbundet i norra
   Örebro län, SOFINT.

* Svar på remiss: Digitaliseringsstrategi för Örebro län.

* Förslag till ombudsavtal med Länsgården Fastigheter AB

* Kommundirektören informerar.

 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-05-07