Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 
25 augusti, 29 september, 20 oktober och 10 november.


Ledningsutskottet  behandlade följande ärenden onsdagen den 27 januari 2021.  

* Motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora.

* Medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda 2030.

* Medborgarförslag 7/2020 om genomfart för tung trafik.

* Svar på revisorernas granskning av ekonomistyrning.

* Förslag till uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi 
  för ett stärkt föräldrastöd.

* Uppdragshandling avseende förstudie för Karlsängsområdet.

* Kommundirektören informerar.

* Förslag till internbudget 2021 för kommunstyrelsens verksamheter.

 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-03