Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 
26 augusti, 16 september, 14 oktober och 4 november.

Den 15 oktober har ledningsutskottet sammanträde i form av budgetberedning.

 Ledningsutskottet behandlar följande ärenden onsdagen den 
 16 september 2020.  

* Förslag till informationssäkerhetspolicy.

* Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för MAS, 
  patientjournaler och övriga hälso- och sjukvårdsdokument.

* Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för 
  verksamhetsområde Tillväxt och utveckling.

* Förslag till internkontrollplan.

* Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
  Kommuninvest Ekonomisk förening.

* Kort information om de politiska partiernas svar med anledning av
  remiss om utredning av den politiska organisationen.

* Kommundirektören informerar.

 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-08