• Huvudmeny

Tidigare nämnder

Här finns protokoll från nedlagda nämnder.

Från och med 1 januari 2015 upphörde barn-och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Samtliga ärenden behandlas i stället av kommunstyrelsen. Beredning till kommunstyrelsen sker i fyra utskott; ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, socialutskottet och barn- och ungdomsutskottet. Individnämnden behandlar samtliga personärenden.

Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten. Utskottens samt indivisnämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-06-25