• Huvudmeny

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer.
2020 sammanträder pensionärsrådet och handikapprådet 20 februari, 19 maj, 24 september och 26 november

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen samt representanter från politiken.
Ordförande är Tom Rymoen (M), vice ordförande är Britt Argårds (PRO).

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns representerade i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen.
Ordförande är Tom Rymoen (M), vice ordförande är Kent Nilsson (S).

Pensionärsrådets protokoll

Handikapprådets protokoll

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2020-02-25