• Huvudmeny

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du bl.a. protokoll från några av Nora kommuns rådgivande organ.

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen samt representanter från politiken. Ordförande för det kommunal pensionärsrådet är Tom Rymoen (M) och vice ordförande är Britt Argårds (PRO).

 

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns representerade i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen. Ordförande för det kommunala handikapprådet är Tom Rymoen (M) och vice ordförande är Kent Nilsson (S).

 

Under 2019 kommer kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att ha sammanträden dessa datum:

17 april, 21 augusti, 26 september , 4 december


 

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-09-06