• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Rådgivande organ

Pensinärsrådet och handikapps­rådets är verksamheter som samverkar med kommunen

Sammanträdestider

På grund av coronapandemin finns inga sammanträdestider inplanerade för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet under 2021. När läget är förbättrat kommer sammanträdena återupptas.

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen samt representanter från politiken.
Ordförande är Tom Rymoen (M), vice ordförande är Britt Argårds (PRO).

Pensionärsrådets protokoll

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns representerade i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen.
Ordförande är Tom Rymoen (M), vice ordförande är Kent Nilsson (S).

Handikapprådets protokoll

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2020-12-16