• Huvudmeny

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du bl.a. protokoll från några av Nora kommuns rådgivande organ.

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen samt representanter från politiken. Ordförande för det kommunal pensionärsrådet är Margaretha Eriksson (S).

 

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns representerade i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen. Ordförande för det kommunala handikapprådet är Margaretha Eriksson (S).

 

Under 2017 kommer kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att ha gemensamma sammanträden

28 februari, 23 maj, 12 september, 14 november

 

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2017-09-22