• Huvudmeny

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du bl.a. protokoll från några av Nora kommuns rådgivande organ.

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen samt representanter från politiken. Ordförande för det kommunal pensionärsrådet är Jonas Åkerman(S).

 

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns representerade i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen. Ordförande för det kommunala handikapprådet är Jonas Åkerman (S).

 

Under 2018 kommer kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att ha sammanträden dessa datum:

21 februari, 22 maj, 19 september (inställt), 21 november

Sammnaträdet den 19 september är inställt!  

 

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-09-17