• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 23 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 2 oktober 2019:

3. Förslag till markanvisningsavtal Klotstigen

4. Förslag till uppdrag gällande översyn och anpassning av Nora kommuns turistverksamhet

5. Information från utvecklingschefen

6. Fibertäckning i Nora kommun

7. Busshållplatser

8. Näringslivsranking

9. Kommundirektören informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-10-07