• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 23 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 6 maj 2019:

3. Information Vision Nora station

4. Information vänortssamarbetet

5. Information uppdrag LIS-plan

6. Förslag svar inkommande synpunkter på trafiksituationen Kungsgatan

7. Förslag tillsätta styrgrupp för reservvatten Nora och Lindesberg

8. Förslag uppdragsdirektiv nya Karlsängskolan

9. Kommundirektören informerar
-Nuläget barackerna Martingården
-Ny hyra allaktivitetshuset

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-05-23