Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 25 augusti, 
29 september, 20 oktober och 10 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 5 maj 2021

 * Förslag att avskaffa familjekort på simhallen.
 * Information om enkätsvar på lokalförsörjningsplan
 * Redovisning av nomineringar till idrottsstependier 2021.
 * Redovisning av nomineringar till kulturstependier 2021.
 * Förslag till landsbygdsutvecklingsstrategi.
 *  Information om näringslivsarbetet.
 * Remissvar, Samhällsbyggnads Bergslagen.
 * Förslag till uppdrag angående vattentäckten vid Lilla Mon.
 * Lägesrapport - LIS.
 * Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att upphäva
   fullmäktiges beslut 2014-06-11, 94, om anslutning utanför 
   verksamhetsområde för VA.
*  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om medel för
   att utreda befintlliga VA-verksamhetsområden i kommunerna
   Hällefors, Lindesberg, ljusnarsberg och Nora.
 * Kommundirektören informerar.


Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-04-28