• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2018: 24 januari, 7 mars, 11 april, 21 maj, 29 augusti, 10 oktober och 14 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 14 november 2018:

4. Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel

5. Medborgarförslag trafiksäkerhetsåtgärder för Vagnmakargränd

6. Informationsärende angående regional samverkan om yrkesinriktad  vuxenutbildning

7. Avtal om markanvisning för del av fastighet Älvestorp 4:1

8. Utvecklingschefen informerar 
- information om bidrag och kostnader för föreningar och anläggninagar.

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-11-20