• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 23 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlalade följande ärenden på sammanträde den 13 november 2019:

3. Näringslivsranking

4. Förslag till förlängning av markanvisningsavtal Christinelund

5. Beställning av detaljplan Stensnäs 3

6. Information avs revidering av avtal Business Region Örebro

7. Kommundirektören informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-11-18