• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 25 augusti, 
29 september, 20 oktober och 10 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde onsdagen den 20 oktober 2021

 * Studiebesök på Nora reningsverk.
 * Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens utredning om 
   konsekvenserna vid utvidgning av verksamhetsområde VA, 
   Gamla Pershyttan 3:70.
 * Förslag till svar på remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram.
 * Information om uppdraget till samhällsbyggnadsutskottet som 
   styrgrupp för Landsbygdsstrategin.
 * Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-12