• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade.

Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 26 januari
  • 22 mars
  • 4 maj
  • 24 augusti
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 9 november

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde onsdagen den 28 september 2022

 * Förslag till prioriteringslista för genomförande av Nora kommuns
trafikplan
* Förslag till uppdrag om att anordna dialog med berörda parter om det
fortsatta utvecklingsarbetet på Alntorps ö
* Projekt medborgardialog om Ängarna
* Återrapportering om utredning om Tullbackagården
* Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: