Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 25 augusti, 
29 september, 20 oktober och 10 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 27 januari 2021

 * Uppdragshandling, konstgräsplan för bandyplan.
 * Förslag att avbryta arbetet med detaljplan för Gamla Pershyttan
   5:2, utvidgning av Pershyttans industriområde.
 * Beställning av detaljplan för ny busshållplats vid Soltunet.
 * Förslag till ansökan om medfinansiering för busshållplats vid
   Soltunet.
 * Information om inkomna yttranden över LIS-planen.
 * Kommundirektören informerar.
 * Repedition och redovisning av uppdraget att se över
   Samhällsbyggnad Bergslagen.


Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-11