• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 23 januari, 13 mars, 8 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 23 januari 2019:

4. Allaktivitetshuset, utförande av etapp 2

5. Begäran om yttrande rörande Gyttorp GA:6

6. Informationsärende om kvarteret Gullvivan

7. Svar på motion 4/2014 om planberedskap för Vaslätten

8. Svar på motion 3/2015 om att byggnadsordningen kontinuerligt aktualiseras

9. Kommunchefen informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-02-06