• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 12 oktober och 8 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 8 november 2017.

3. Förslag till översiktsplan för Nora kommun

4. Förslag till biblioteksplan

5. Information turistsäsongen 2017

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-15