• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 23 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 28 augusti 2019:

3. Information detaljplan Pershyttans industriområde

4. Yttrande över ansökan om planbesked för fastigheten Fibbetorp 1:1 m.fl.

5. Information från turistchefen

6. Information från kulturskolechefen

7. Kommundirektören informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-08-20