• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 26 augusti, 
16 september, 14 oktober och 4november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 18 mars 2020:

3. Information om bussgata sommaren 2020

4. Inför försäljning av del av Nora 1:1, f.d. Vattentornet

5. Yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund), Nora

6. Kommundirektören informerar

7. Förslag till upplägg och metod för tillägg till översiktsplan för LIS-områden Nora kommun

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-10