• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 23 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 13 mars 2019:

3. Trafikutredning

4. Cykelutredning

5. Parkeringsutredning

6.Förslag försäljning av del av Nora 1:1, f.d Vattentornet

7. Svar på motion 12/2014 om återbetalning av vägsamfällighetsavgift för permanent boende

8. Förslag till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun

9. Information om ansökan om statlig medfinansiering för cirkulationsplats infart Nora och busshållplats Järntorgsskolan

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-03-26