Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 25 augusti, 
29 september, 20 oktober och 10 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 4 november 2020

3. Försäljning genom anbudsförfarande av del av fastighet Nora 1:1, Vattentornet

4. Revidering av ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler

5. Uppdrag för utredning av skogliga åtgärder på Alntorps ö samt utmed Norasjön och Hagbyån

6. Strandskoning utmed strandpromenaden

7. Permanent lösning för Arne P:s väg

8. Svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram 2021-2025

9. Yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan Rosen 11 m.fl.

10. Försäljning av Lindesby 3:12

11. Tillfälligt bidrag till Stadra teater

12. Omfördelning av kvarvarande medel av tidigare beslutade medel för sommarlovsaktiviteter 2020

13. Information av kommundirektören

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-12-16