Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 26 augusti, 
16 september, 14 oktober och 4november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 13 maj 2020:

3. Idrottstipendier 2020

4. Kulturstipendier 2020

5. Detaljplan Bryggeriet 3

6. Exploateringsavtal Bryggeriet 3

7. Information om solceller på reningsverket

8. Information om NKI-resultat

9. Utvecklingschefen informerar

10. Kommundirektören informerar

11. Styrgrupp för tillägg till översiktsplan för LIS-områden Nora kommun

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-05-11