• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 26 augusti, 
16 september, 14 oktober och 4november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 29 januari 2020:

3. Information från utvecklingschefen: NJOV

4. Information om ansökan om medfinansiering för upprustning av Norvalla - IFK Nora

5. Information om inventering av möjliga förtätningar för bostäder inom Nora tätort

6. Servitutsavtal för fjärrvärmeledning med KBB Industrifastigheter AB

7. Ansökan om medfinansiering ur Länstransportplanen för ny cirkulationsplats på Storgatan (väg 762), Nora kommun

8. Antagande av detaljplan Rosen 11 m.fl. i Nora, Nora kommun 

9. Kommundirektören informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-01-21