Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2020: 29 januari, 18 mars, 13 maj, 26 augusti, 
16 september, 14 oktober och 4november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 26 augusti 2020:

3. Textilinsamlingskärl på återvinningsstationer

4. Uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att föreslå och utreda konsekvenserna av utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp

5. Svar på remiss om förslag till nya föreskrifter för väg 244

6. Information Allaktivitetshuset

7. Information konstfrusen isbaneanläggning

8. Information om LIS

9. Information om ishockeyhallen

10. Information av kommundirektören

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-08-18