• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti, 1 oktober och 12 november

 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 12 mars 2019:

3. Förslag svar på kommunremiss "Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030"

4. Patientsäkerhetsberättelse omsorg 2018

5. Sammanställning avvikelser helår 2018

6. På gång inom "SNÖL" - nätverket för socialchefer och socialnämndsordföranden i norra Örebro län

7. Information om processen kring att omvandla majoritetens plattform till genomförbara mål för verksamheten inom omsorg

8. Socialchefen informerar
-månadsrapport

9. Övriga frågor



Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-03-19