Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 23 mars, 4 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober och 9 november
 
Socialutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde
den 4 maj 2021:

3. Patientsäkerhetsbesrättelse år 2021 omsorg

4. Sammanställning av avvikelser år 2021 omsorg

5. Information om arbetet med uppföljning vid fallskador

6. Svar på granskning av biständshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen

7. Riktlinje för myndighetsutövning av barn- och familjeärenden inom individ- och familjeomsorgen

8. Rapport Noramodellen

9. Information lägesrapport nya LSS-boendet, Torget 1

10. Information återkoppling arbetet med stegförflyttning och sociala kontrakt inom funktionsstöd

11. Redovisning av kostnad per brukare

12. Socialchefen informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-05-04