• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti, 1 oktober och 12 november

 
Socialutskottet behandlarde följande ärenden på sammanträde
den 7 maj 2019:

3. Förslag svar på SKLs rekommendation om gemensam finansiering av et mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten

4. Förslag uppdrag aldreplan

5. Förslag uppdrag genomföra Noramodellen för arbete

6. Information omorganisation funktionsstödsenheten

7. Information rapport åtgärder efter revisionens granskning av hur vård- och omsorgsverksmaheten säkerställer efftektiv schema- och bemanningsplanering samt om verksamheten i det arbetet använder ändamålsenliga IT-system

8. Information uppföljning arbetet med att säkerställa god kvalitet på Tullbackagården

9. Information majoritetens valplattform- hur vi går vidare ur ett verksamhetsperspektiv

10. Övriga frågor
-Individnämndens protokoll sekretess

11. Socialchefen informerar
-månadsrapport
-ekonomisk rapport

12. Information skrivelse från anställda inom individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och unga om arbetsbelastning

13. Ev rapport från kontaktpolitikerProtokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-05-13