• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade.

Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 25 januari
  • 21 mars
  • 3 maj
  • 23 augusti
  • 27 september
  • 18 oktober - INSTÄLLT
  • 8 november

Socialutskottet behandlar följande ärenden på sammanträdet tisdagen den 8 november 2022

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Förslag om gemensam familjehemssamverkan

4. Årets samhällsbyggare

5. Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention

6. Förslag om att se över övergripande riktlinjer för klagomålshantering

7. Information från socialchefen


Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: