• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 23 mars, 4 maj, 24 augusti, 
28 september, 19 oktober och 9 november
 
Socialutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde
den 19 oktober 2021:

3. Sammanställning avvikelser första halvåret 2021 omsorg

4. Information om uppdrag ny familjecentral

5. Förslag uppdrag utredning kontrakterade jourfamiljehem

6. Socialchefen informerar
   -månadsrapport

7. Information från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-12