• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2018: 23 januari, 6 mars, 10 april, 15 maj,
28 augusti, 9 oktober och 6 november.

 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 6 november 2018:

4. Rapport utfallet vad avser påverkan på deltagande av höjd habiliteringsersättning

5. Information resursfördelningsmodell hemtjänst

6. Information resursfördelningsmodell särskilt boende

7. Information angående kommunstyrelsens beslut §158/2017 Ställningstagande om riktade statsbidrag för ensamkommande barn som fyllt 18 år

8. Socialchefen informerar
-månadsrapport 

9. Eventuell rapport från kontaktpolitiker

10. Övriga frågor


Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-11-09