• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti, 1 oktober och 12 november

 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 22 januari 2019:

3. Förslag Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentstödd familjehemsverksamhet

4. Svar på revisionens granskning av hur vård- och omsorgsverksamheten säkerställer en effektiv schema och bemanningsplanering samt om verksamheten i det arbetet använder ändamålsenliga IT-system

5. Förslag utse kontaktpolitiker enligt modellen för kontakt mellan politik och verksamhet

6. Socialchefen informerar
-månadsrapportProtokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-02-18