Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 23 mars, 4 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober och 9 november
 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 26 januari 2021:

3. Information från Norabostäder/norafastigheter
-arbete med sociala kontrakt/allmännyttan
-färdigställande av nya LSS-boendet (Torget 1)

4. Information sammanställning köpta tjänster inom individ- och familjeomsorgen år 2019-2020

5. Information om Coronaläget inom verksamhet omsorg

6. Förslag effektiviseringsåtgärder inom individ- och familjeomsorgen

7. Förslag svar på revisionsrapport "Granskning av styrning och deltaktighet inom LSS-verksamheten" 

8. Diskussion om enkätfrågorna i utvärderingen av omorganisationen inom funktionsstödsstödsenheten

9. Socialchefen informerar 

10. Information om eventuellt återupptagande av kommunala pensionärsrådets (KPR) och kommunala handikapprådets (KHR) sammanträden

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-25