• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2017: 14 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj,
29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Socialutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 7 november 2017:

3. Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

4. Revidering av riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik

5. Första rapporten om arbetet med handlingsplan utifrån SKLs rekommendation om kvalitet på natten

6. Information om planering av framtiden för HVB Martingården

7. Information om rutiner kring att inte behöva dö ensam inom äldreomsorgen i Nora kommun

8. Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-10-30