• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti,
1 oktober och 12 november

 
Socialutskottet behandlarde följande ärenden på sammanträde
den 1 oktober 2019:

3. Rapport sammanställning avvikelser inom omsorgen första halvåret 2019

4. Förslag principbeslut överlåta möbler till de boende

5. Förslag uppdrag upphandling (LOU) av servicetjänster

6.  Förslag resursfördelningsmodell hemtjänst

7.  Förslag resursfördelningsmodell särskilt boende för äldre 

8.  Socialchefen informerar
     -månadsrapport
     -verksamhetsrapport
     -delårsrapport från verksamheten
 
9. Eventuell rapport från kontaktpolitikerProtokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-10-03