Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 25 mars, 4 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober och 9 november
 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 3 november 2020:

3. Information utvärdering omosrganisation inom funktionsstöd

4. Information arbetet med stegförflyttning inom funktionsstöd

5. Information återkoppling av projektet Noramodellen

6. Förslag uppdrag utredning av avtalssamverkan inom del av socialtjänstens område

7. Förslag uppdrag för genomsnittstid inställelse gällande trygghetslarm

8. Socialchefen informerar 

9. Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-12-16