• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari (INSTÄLLT), 17 mars, 12 maj,
25 augusti, 15 september, 13 oktober och 3november
 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 12 november 2019:

3. Uppföljning angående skrivelse från anställda inom individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och familj om arbetsbelastning samt information om lokalerna på resursen

4. Information arbetet med framtagandet av riktlinjer för biståndshandläggning av SoL-insatser

5. Information om migrationsverkets anvisningstal för Nora kommun 2020

6.  Information om arbetet med att ta fram underlag för upphandling av serviceinsatser

7.  Information uppföljning kring arbetet med kvarteret Rosen

8.  Socialchefen informerar
     -månadsrapport
     -digitalisering inom hemtjänsten
     -stödboende och Dalgården
 
9. Eventuell rapport från kontaktpolitikerProtokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-01-16