Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari (INSTÄLLT), 17 mars, 12 maj,
27 augusti (OBS! ändrat datum), 15 september, 13 oktober och 3november
 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 12 maj 2020:

3. Förändring av Noramodellen för arbete

4. Förslag svar på revisionsrapport granskning av kvalitetssäkring  av HVB-hem och familjehem för placerade barn

5. Socialchefen informerar
-Corona/Covid-19
-Ekonomisk rapport

6.  Förslag riktlinjer för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende stöd i ordinärt boende och särskilt boende

7.  Förslag riktlinjer för myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

8. Information eventuella effektiviseringsåtgärder inom individ- och familjeomsorgen

9. Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-05-20