Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari (INSTÄLLT), 17 mars, 12 maj,
27 augusti (OBS! ändrat datum), 15 september, 13 oktober och                 3 november
 
Socialutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde
den 15 september 2020:

3. Förslag revidering riktlinjer för parboendegaranti

4. Information framtidens behov av platser på särskilt boende i Nora kommun 

5. Information från socialchefers nätverksmöte i norra Örebro län (SNÖL)

6. Information brev till fastighetsägare angående socialt ansvarstagande

7. Information ramavtalstrohet för placeringar inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)  

8. Socialchefen informerar 

9. Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-05