Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Bekräftad smitta

Region Örebro län har tillgänglig statistik om antal sjukdomsfall, antal vårdade på sjukhus och antal fall per 1000 kommunmedborgare. Statistiken uppdateras.

Här finner du länken till aktuell statistik om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kommunstatistik direktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bekräftad smitta i Nora kommuns verksamheter
Här nedan kan du se de fall av bekräftad smitta, dvs när provtagning visat på covid-19, inom Nora kommuns egna verksamheter. Det kan vara medarbetare, boende, brukare, föreskolebarn eller elever. Eftersom svaren på provtagningen ibland är fördröjda blir också uppgifterna nedan ibland så sena att personen är tillbaka i förskola, skola eller arbete innan publiceringen skett.

22 januari
En konstaterad smittad inom hemtjänsten.
En konstaterad smitta inom stöd och service.
En konstaterad smitta på en förskola.
En konstaterad smitta på Hagby ängar.

21 januari
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.
En konstaterad smitta inom hemtjänsten.

20 januari
Tre konstaterat smittade inom hemtjänsten.

19 januari
Två konstaterat smittade inom hemtjänsten.

18 januari
Tre personer konstaterat smittade inom vård och omsorg.
Två personer som har hemtjänst konstaterat smittade.
Två personer konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.

17 januari
Fyra konstaterat smittade på Tullbackagården, boende och personal, upptäckta genom smittspårning.
En konstaterat smittad på Hagby ängar.

15 januari
En konstaterad smitta inom hemtjänsten.
En konstaterad smitta inom vård och omsorg

14 januari
En konstaterad smitta inom stöd och service.
Två konstaterat smittade som har hemtjänst.
Ytterligare sex konstaterat smittade på Tullbackagården.

11 januari
18 konstaterat smittade, personal såväl som boende, på Tullbackagården och en person med hemtjänst. Smittspårning pågår.

7 januari
En konstaterad smitta på Tullbackagården.

4 januari
En konstaterad smitta på en förskola.
En konstaterad smitta inom tillväxt och utveckling. Personen har inte varit på plats under julledigheten.

29 december
En konstaterad smitta inom stöd och service.

28 december
Ytterligare fem fall av konstaterad smitta på Hagby ängar.

24 december
En konstaterad smitta inom stöd och service.

23 december
Ytterligare två fall av konstaterad smitta på Hagby ängar.
Två fall av konstaterad smitta på Gyttorpsskolan.

22 december
Två fall av konstaterad smitta på Hagby ängar.

21 december
Två konstaterad smitta på Hagby ängar.

20 december
En konstaterad smitta inom stöd & service.

18 december
En konstaterad smitta på en förskola.

16 december
En konstaterad smitta inom vuxenutbildningen Hjernet

December
Under december har det funnits en konstaterad smitta på Lärkeskolan och ytterligare en på Karlsängskolan.

14 december
En konstaterad smitta på en förskola.

10 december
En konstaterad smitta på en förskola.

8 december
Två konstaterat smittade på Karlsängskolan.

4 december
Två konstaterat smittade på Karlsängskolan.

3 december
En konstaterad smitta på förskola.

26 november
En konstaterad smitta från sjukhusvård till Tullbackagården.

25 november
En konstaterad smitta på Lärkesskolan och en konstaterad smitta på Karlsängskolan.

16 november
En person konstaterad smittad i samband med sjukhusvård, två konstaterade smittade inom funktionsstöd.

12 november
Ett fall av konstaterad smitta av covid-19 inom hemtjänsten.

November
Ett fall av konstaterad smitta på Karlsängskolan.

6 november
Ett fall med konstaterad smitta av covid-19 på Hagby ängar.

3 november
Ett fall med konstaterad smitta av covid-19 finns nu på Järntorgsskolan i centrala Nora.

30 oktober
Ett fall med konstaterad smitta av covid-19 på Karlsängskolan under höstlovet.

September
Under september har det funnits en konstaterad smitta, covid-19, på Karlsängskolan i centrala Nora.

1 juni
En medarbetare vid Järntorgsskolan i Nora kommun har testats positivt för covid-19

Smittan är en del av den allmänna samhällssmittan. Sedvanlig städning sker på skolan och smittskyddet vid Region Örebro län har inga övriga specifika råd i samband med händelsen.

20 maj
En medarbetare inom hemtjänsten i Nora kommun har testat positivt för Covid-19. Medarbetaren har varit hemma sedan mitten på förra veckan och testades i samband med att hen kände sig frisk att börja jobba igen – men blir nu förstås kvar i hemmet den tid som krävs.

12 maj
Nytt fall av smitta. En person inom hemtjänsten i Nora kommun har konstaterats smittad av corona-virus. Personen har inte träffat några brukare.

Nora kommun har samtidigt glädjen att konstatera att den tidigare smittade brukaren på Tullbackagården nu förklarats frisk från Covid-19, samtidigt som inga nya fall bland boende eller personal konstaterats.

7 maj
Ett fall av konstaterad smitta av corona/covid-19 har koppling till skola och förskola i Järnboås. Personen har varit frånvarande av andra skäl under drygt två veckors tid innan smittan konstaterades. Vid kontakt med smittskydd hos Region Örebro län rekommenderas ingen särskild rengöring eller sanering av lokaler utöver ordinarie städrutiner.

4 maj
Ett fall med konstaterad smitta av corona/covid-19 finns nu på Tullbackagårdens boende i Nora. Personen har troligast smittats utanför boendet.

Alla utrymmen som personen vistats i har sanerats och den boende omhändertas i sitt eget rum. Personal använder skyddsutrustning enligt smittskyddsenhetens instruktioner och följer strikta hygienrutiner.

17 april
En anställd på Hagby ängar – ett särskilt boende inom Nora kommun – har konstaterats smittad av covid-19. Personen har inte varit i tjänst sedan 24 mars och har sannolikt smittats under ledighet.

8 april
Medarbetare inom funktionsstöd testades positivt men är numera frisk och åter i tjänst.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-01-22