Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Information från ansvariga myndigheter

Nedan hittar du information från ansvariga myndigheter angående covid-19.

Information från 1177

Här finner du Region Örebros sidor på 1177 med länkar till olika frågor kring covid-19
www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från ­Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens informationssidor om covid-19 på svenska och med länkar till andra språk:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från Krisinformation.se

Här finner du information från Krisinformation.se: www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/nationella-radlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

133 13 - nationellt informationsnummer

Du kan ringa 113 13 om har allmänna frågor om covid-19.

Information från MSB

Information från Myndigheten för samhällssydd och beredning, MSB, om coronaviruset: https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägesbild från Region Örebro län

Varje vecka presenterar regionen en ny lägesbild med statistik och råd
www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Lagesbilder-Corona/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Örebro län och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Aktuell information med anledning av covid-19: www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/krisberedskap/covid-19.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faktablad från Folkhälsomyndigheten

Oro för att inte få vård under covid-19 pandemin – särskilt bland äldre. www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/oro-for-att-inte-fa-vard-under-covid-19-pandemin--sarskilt-bland-aldre/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PCR-test och antikroppstest - vad är skillnaden?

I den här länken på Youtube förklaras det: www.youtube.com/watch? v=iMwRu9r2LRk&feature=emb_titlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning, information på flera språk:

https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/länk till annan webbplats


Information till vårdgivare

Region Örebro län har en särskild sida som heter Information til vårdgivare om Coronavirus SARS-CoV-2.
Information till vårdgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisstöd från Kulturrådet

Ny information från Kulturrådet om krisstöd från 15 oktober:
www.kulturradet.se/nyheter/2020/forsta-ansokan-till-krisstodet-oppnar-15-oktober/länk till annan webbplats  

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen informerar om dubbdäcksförbud,  giltighetstiden för förarprov (behörighet B) och beslutat undantag från förordningen om kör- och vilotider, bland annat
Transportstyrelsen, samlad information gällande coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korsets stödtelefon

Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00
Alla samtal är anonyma tel 0771-900 800
www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-01-22