• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Information från ansvariga myndigheter

Nytt studiematerial om vaccination

Ett studiematerial som är särskilt avsett för SFI men kan användas även av andra finns nu att tanka ner:

www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/krisberedskap/covid-19/studiematerial-om-vaccinering-mot-covid-19.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

---------------------

Information från Region Örebro län


Rekommendation för användning av antigentest

(snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser.

Rekommendation till kommuner att hålla icke-nödvändig verksamhet som

allmänheten har tillträde till stängd.

Information från 1177

Här finner du Region Örebros sidor på 1177 med länkar till olika frågor kring covid-19
www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
De reviderade översättningarna Vaccination mot covid-19 - lätt svenska nu publicerade på 18 språk till. https://www.1177.se/sv-se-x-ll/Orebrolan/other-languages/other-languages/covid-19/vaccin-lattsvenska/#section-123149länk till annan webbplats

Information från ­Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer till allmänheten om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.länk till annan webbplats

Uppdaterade rekommendationer om testninglänk till annan webbplats.

Så använder du engångsmunskydd.

Information från Krisinformation.se

Här finner du information från Krisinformation.se: www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/nationella-radlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

133 13 - nationellt informationsnummer

Du kan ringa 113 13 om har allmänna frågor om covid-19.

Information från MSB

Information från Myndigheten för samhällssydd och beredning, MSB, om coronaviruset: https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om coronaviruset på andra språk.länk till annan webbplats

Lägesbild från Region Örebro län

Varje vecka presenterar regionen en ny lägesbild med statistik och råd
www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Lagesbilder-Corona/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Örebro län och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Aktuell information med anledning av covid-19:
Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/krisberedskap/covid-19.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PCR-test och antikroppstest - vad är skillnaden?

I den här länken på Youtube förklaras det: www.youtube.com/watch? v=iMwRu9r2LRk&feature=emb_titlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning, information på flera språk:

https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/länk till annan webbplats

Information till vårdgivare

Region Örebro län har en särskild sida som heter Information til vårdgivare om Coronavirus SARS-CoV-2.
Information till vårdgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information - lättläst svenska

Pictogram och lättläst om Corona

Länk till specialpedagogiska skolmyndigheten, pdflänk till annan webbplats

Tillgänglig information på lätt svenska

Länk till Myndigheten för delaktighet (MFD)länk till annan webbplats

Länk till Krisinformation.selänk till annan webbplats

Frågor och svar om corona på enkel svenska:

Länk till Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Nyheter på lätt svenska:

https://www.svtplay.se/nyheter-pa-latt-svenskalänk till annan webbplats

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen informerar om dubbdäcksförbud,  giltighetstiden för förarprov (behörighet B) och beslutat undantag från förordningen om kör- och vilotider, bland annat
Transportstyrelsen, samlad information gällande coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korsets stödtelefon

Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00
Alla samtal är anonyma tel 0771-900 800
www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-15