Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Information kring barn och utbildning

Här hittar du information om covid-19 som rör barn och utbildning. Karlsängskolan har en egen sida.

Så hanterar förskolorna corona-smittan

Förskolan har tydliga riktlinjer för de basala hygienrutinerna såsom handtvätt, avtorkning av ytor samt tvätt av pedagogiskt material.

Hämtning och lämning
Hämtning och lämning av barn i förskolan kan ske utomhus eller enligt ett kösystem där enbart en vårdnadshavare i taget får vistas i förskolans hall. Handsprit finns tillgängligt vid in/utgång och inga vårdnadshavare tillåts i förskolans övriga lokaler.

Konstaterad smitta hos personal
Om en personal inom förskolan har konstaterad smitta av covid-19 och det sker en smittspårning enligt smittskyddslagen som kommer fram till att personen varit smittsam på sin arbetsplats så går information ut till alla berörda vårdnadshavare och personal att det finns konstaterad smitta och att de i sin tur bör vara uppmärksamma på symtom.

Konstaterad smitta hos vårdnadshavare
Likaså om en vårdnadshavare har konstaterad smitta och smittspårningen konstaterar att personen varit smittsam när den har varit i kontakt med förskolan.

Barn testas inte
Barn i förskoleåldern rekommenderas att inte testas för eventuell smitta utan skall hållas hemma vid minsta symtom på sjukdom samt om det finns konstaterad smitta i hemmet.

Frågor
Har du frågor om corona-smitta i förskolan kan du skicka epost via kommunikation@nora.se så skickas frågan vidare till rätt person. Berätta gärna vilken förskola det gäller.

----------------

Om någon i familjen är sjuk

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

--------------------

Symptomfria barn ska stanna hemma

Sedan 1 december gäller att barn i familjer där någon har testat positivt för covid-19 bör stanna hemma från förskola och skola.www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-------------------

Information till barn och unga

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

----------------------

Allt är inte som vanligt
- ny kampanj för skolan

Här finns material anpassat till skolorna om covid-19

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/informationsinsats-allt-ar-inte-som-vanligt/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-----------------

Information till dig som arbetar med eller möter barn och unga:

Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För många barn och unga är hemmet en otrygg och hotfull plats där deras rättigheter kränks.
Länk till Länsstyrelsen, information för dig som möter barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk nedan till broschyr från Länsstyrelsen i Örebro län med praktisk information och länksamling till dig som arbetar med eller möter barn och unga, till exempel lärare, förskollärare, övrig skolpersonal eller fritidsledare.
Ladda ner broschyren här (pdf)

Kulturskolan öppnar

I och med den ökade medvetenheten om hur vi kan minska smittpridningen har Nora kulturskola börjat att ha individuell undervisning åter på plats. Det gäller alltså alla som har instrument- och sånglektioner (även piano i liten grupp).

När det gäller Nora kulturskolas gruppämnen fortsätter den digitala undervisningen ett tag till. Information om när det går över i undervisning på plats kommer till berörda elever och vårdnadshavare.
Läs hela informationenlänk till annan webbplats

Symptomfri allergi kan gå i skolan

Uppdaterad 20-03-25

Man ska vara hemma från skolan om man har symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga.

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete.

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Region Örebro län

Behov av jourför­skola eller jour­fritids­hem?

Om det skulle genomföras en nationell stängning av förskolor och skolor vill Nora kommun vara förberedd:

Om behov uppstår kommer Nora kommun öppna jourförskola och jourfritidshem för de som har behov. Om det blir aktuellt kommer du kunna anmäla det till Nora kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har identifierat yrken inom elva samhällsviktiga sektorer som kommunen kommer att använda som vägledning.

Eftersom syftet med en allmän stängning av förskolor och skolor är att minska smittspridningen, måste kommunerna vara sakliga och strikta i sin bedömning.

Mat från bufféservering

uppdaterad 20-03-24

Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken att bli smittad genom så kallad indirekt kontaktsmitta bedöms som mycket liten.

Den 16 mars informerade vi om att barn och skolelever inte bör ta mat själva från bufféer. Förskolorna där det har varit bufféservering övergick till karottservering.

Livsmedelsverket har idag, 24 mars, kommit med nya riktlinjer som säger att barn själva kan ta både kall och varm mat i skolans buffé.

Länk till Livsmedelsverkets riktlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips hur du pratar med barn om corona

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn.Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronavirusetlänk till annan webbplats

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Digifritids - en plats där du som går på fritids eller fritidsklubb kan utforska och upptäcka, få inspiration till roliga rörelser och få kontakt med trygga vuxna om du behöver någon att prata med. Bakom sidan står Rädda Barnen och Generation Pep.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

Poster som kan användas för att kommunicera med barn.

https://www.bamse.se/wp-content/uploads/Bamses_Smittskydd_A4.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distansundervisning på Komvux

Undervisningen på vuxenlärandeenheten Hjemet tills vidare främst ska bedrivas på distans från den 18 mars 2020 och tills vidare. Se beslutöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-01-22