• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Information kring barn och utbildning

Här hittar du information om covid-19 som rör barn och utbildning. Karlsängskolan har en egen sida.

7 september

Skolans roll när en person med konstaterad covid‐19 varit i skola/förskoleklass i smittsam period

Utifrån regionens smittspårningsrutin ska rektor/lärare få information förmedlad om det aktuella fallet via elev/vårdnadshavare eller smittspårare.

Vid ett konstaterat fall genomförs smittspårning via regionens centrala smittspårningsenhet. Om personen varit i skola under smittsam fas behöver dock rektor eller av rektor utsedd person bistå regionen i smittspårningsarbetet.

I detta ingår att förmedla information till vårdnadshavare/elever i den aktuella klassen/gruppen om aktuell smitta och vad som gäller kring testning. Region Örebro län kan förmedla testkit till skolan enligt följande rutin:

Vid en konstaterad smittad gäller följande:

Information till vårdnadshavare vid fall av covid‐19 ‐ grundskola (förskoleklass – årskurs 9)länk till annan webbplats

Information till elev/vårdnadshavare vid fall av covid‐19 ‐ gymnasieskolalänk till annan webbplats

Vid två eller fler konstaterat smittade gäller följande:

Distribution av testkit i skolalänk till annan webbplats

Vid distribution av testkit till elever, skicka även med följande informationsbrev:

Information till elev/vårdnadshavare med anledning av flera fall av covid‐19 i klassen/gruppenlänk till annan webbplats

Klicka här för att läsa mer.länk till annan webbplats

26 mars

Snuviga barn

Med tanke på att smittspridningen ökar påtagligt i Örebro län och att även smitta bland yngre barn 6-12 år är relativt stor så vill vi bara skicka en liten uppmaning till att hålla i och hålla ut!
www.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/lagesbild-corona-vecka-12--tisdag-23-mars-kl-15.00/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nora kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer i alla förskolor och förlitar oss på att ni vårdnadshavare är uppmärksamma och håller era barn hemma vid minsta symtom.

Vi önskar er alla en Glad Påsk så hoppas vi på en smittfri vardag så snart som möjligt!

Med vänlig hälsning från rektorerna i förskolan Nora kommun

----------------------------------

25 februari

Fritidshemmen öppna efter sportlovet

Under sportlovet har fritidshemmen vid Ås skola och Järntorgsskolan, genom beslut av kommun, bett vårdnadshavare ordna tillsyn på annat sätt. I och med att skolan startar kommer fritidshemmen att hålla öppet som vanligt.
- Just nu är vi inte i ett läge där det är aktuellt med distansundervisning för grundskolans lägre klasser, säger Karin Björkman, t f skolchef. Och därmed är det rimligt att fritidshemmen också är öppna. Ett annat läge är om vi skulle stå utan personal, men där är vi inte idag.

---------------

Den här informationen är för dig som anmält barn
till fritids på Järntorgsskolan under sportlovet!

Just nu är det hög smittspridning av Covid-19 i Nora kommun. Smittspridning finns också vid Järntorgsskolan. Både personal och elever har smittats.

Så långt det är möjligt behöver vi minska kontakterna mellan de som till vardags finns i skolan. Enbart de barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn på annat sätt bör vara på fritids under sportlovet. Detta för att minska smittspridningen inför att grundskolans undervisning startar igen, den 1 mars.

Vi ber dig ge besked om det finns en annan lösning av ditt barns tillsyn under sportlovet. Du kan svara genom Schoolsoft eller till fritidshemmets personal som nås på Getingens tel 0587 - 811 48.

Om det finns behov av anpassningar när undervisningen startar igen kommer Nora kommun att återkomma till det.

Ta del av beslutet på www.nora.se/corona/lokalabeslutöppnas i nytt fönster

Informationen på arabiska, pdf
Informationen på engelska, pdföppnas i nytt fönster
Informationen på somaliska, pdföppnas i nytt fönster

--------------------------------

21 februari

Ås skola

Den här information är för dig som anmält barn till fritids på Ås skola under sportlovet!

Just nu är det hög smittspridning av Covid-19 i Nora kommun. Det gäller också vid Ås skola. Både personal och elever har smittats.

Idag, söndag, har Nora kommun varit i kontakt med smittskyddsenheten vid Region Örebro län. Rådet från smittskydd är att i så långt som möjligt minska kontakterna mellan de som till vardags finns på Ås skola och fritidshem.
Så få barn som möjligt bör därför vara på fritidshemmet under kommande vecka. Enbart de barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn på annat sätt bör vara på fritids under sportlovet. Detta för att minska smittspridningen inför att grundskolans undervisning startar igen, den 1 mars. Om det finns behov av anpassningar när undervisningen startar kommer Nora kommun att återkomma till det.

Vi ber dig som anmält barn till fritids vid Ås skolan under sportlovsveckan att ge besked via Schoolsoft eller kontakta avdelningarna Storskogen eller Skogsgläntan och ge besked om det finns en annan lösning av barns tillsyn eller om ditt eller dina barn måste ha tillgång till fritidshemmet under sportlovet.

Verksamheten på fritidshemmet kommer att Covid-19 anpassas så långt som möjligt, bl.a. genom att vi kommer ha en del verksamhet utomhus.

Du som vill ställa frågor, få mer information om innehållet i verksamheten eller lämna information ber vi att i första hand kontakta ansvarig arbetslagledare för fritidshemmet Kerstin Henriks. Hon nås på tel. 070-7517805, Skogsgläntans mobilnummer.

Du kan också kontakta rektor Peter Nilsson på tel 070-2176277 eller epost peter.nilsson@nora.se.

Har du fler frågor kring smittspridningen vid Ås skola och de åtgärder som Nora kommun genomför, kontakta Karin Björkman, skolchef, via kommunikation@nora.se.
Beslutet finns att ta del av på www.nora.se/corona/lokalabeslutöppnas i nytt fönster

------------------------

15 februari

Information till vårdnadshavare och personal inom förskola och grundskola

Det förekommer större frånvaro bland både barn, elever och personal. Det finns flera orsaker bakom frånvaron men det finns också konstaterad smitta av covid-19 på skolorna. Se www.nora.se/corona/smittaöppnas i nytt fönster

Nora kommun har kontaktat smittskyddsenheten inom Region Örebro län. De rekommenderar att kommunen skickar ut Information och instruktioner till skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av Covid-19. Informationsbladet bifogas, på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Informationsbladet berättar hur du ska förhålla dig om du har symptom och hur du ska göra för att ta prov.

Informationsblad förskolan:
svenska (pdf)öppnas i nytt fönster
arabiska (pdf)öppnas i nytt fönster
engelska (pdf)öppnas i nytt fönster
somaliska (pdf)öppnas i nytt fönster

Informationsblad grundskolan:
svenska (pdf)
arabiska (pdf)öppnas i nytt fönster
engelska (pdf)öppnas i nytt fönster
somaliska (pdf)

------------------------

Så hanterar förskolorna corona-smittan

Förskolan har tydliga riktlinjer för de basala hygienrutinerna såsom handtvätt, avtorkning av ytor samt tvätt av pedagogiskt material.

Hämtning och lämning
Hämtning och lämning av barn i förskolan kan ske utomhus eller enligt ett kösystem där enbart en vårdnadshavare i taget får vistas i förskolans hall. Handsprit finns tillgängligt vid in/utgång och inga vårdnadshavare tillåts i förskolans övriga lokaler.

Konstaterad smitta hos personal
Om en personal inom förskolan har konstaterad smitta av covid-19 och det sker en smittspårning enligt smittskyddslagen som kommer fram till att personen varit smittsam på sin arbetsplats så går information ut till alla berörda vårdnadshavare och personal att det finns konstaterad smitta och att de i sin tur bör vara uppmärksamma på symtom.

Konstaterad smitta hos vårdnadshavare
Likaså om en vårdnadshavare har konstaterad smitta och smittspårningen konstaterar att personen varit smittsam när den har varit i kontakt med förskolan.

Barn testas inte
Barn i förskoleåldern rekommenderas att inte testas för eventuell smitta utan skall hållas hemma vid minsta symtom på sjukdom samt om det finns konstaterad smitta i hemmet.

Frågor
Har du frågor om corona-smitta i förskolan kan du skicka epost via kommunikation@nora.se så skickas frågan vidare till rätt person. Berätta gärna vilken förskola det gäller.

----------------

Om någon i familjen är sjuk

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

--------------------

Symptomfria barn ska stanna hemma

Sedan 1 december gäller att barn i familjer där någon har testat positivt för covid-19 bör stanna hemma från förskola och skola.www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-------------------

Information till barn och unga

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

----------------------

Allt är inte som vanligt
- ny kampanj för skolan

Här finns material anpassat till skolorna om covid-19

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/informationsinsats-allt-ar-inte-som-vanligt/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-----------------

Information till dig som arbetar med eller möter barn och unga:

Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För många barn och unga är hemmet en otrygg och hotfull plats där deras rättigheter kränks.
Länk till Länsstyrelsen, information för dig som möter barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk nedan till broschyr från Länsstyrelsen i Örebro län med praktisk information och länksamling till dig som arbetar med eller möter barn och unga, till exempel lärare, förskollärare, övrig skolpersonal eller fritidsledare.
Ladda ner broschyren här (pdf)

Symptomfri allergi kan gå i skolan

Uppdaterad 20-03-25

Man ska vara hemma från skolan om man har symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga.

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete.

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Region Örebro län

Behov av jourför­skola eller jour­fritids­hem?

Om det skulle genomföras en nationell stängning av förskolor och skolor vill Nora kommun vara förberedd:

Om behov uppstår kommer Nora kommun öppna jourförskola och jourfritidshem för de som har behov. Om det blir aktuellt kommer du kunna anmäla det till Nora kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har identifierat yrken inom elva samhällsviktiga sektorer som kommunen kommer att använda som vägledning.

Eftersom syftet med en allmän stängning av förskolor och skolor är att minska smittspridningen, måste kommunerna vara sakliga och strikta i sin bedömning.

Mat från bufféservering

uppdaterad 20-03-24

Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken att bli smittad genom så kallad indirekt kontaktsmitta bedöms som mycket liten.

Den 16 mars informerade vi om att barn och skolelever inte bör ta mat själva från bufféer. Förskolorna där det har varit bufféservering övergick till karottservering.

Livsmedelsverket har idag, 24 mars, kommit med nya riktlinjer som säger att barn själva kan ta både kall och varm mat i skolans buffé.

Länk till Livsmedelsverkets riktlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips hur du pratar med barn om corona

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn.Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronavirusetlänk till annan webbplats

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Digifritids - en plats där du som går på fritids eller fritidsklubb kan utforska och upptäcka, få inspiration till roliga rörelser och få kontakt med trygga vuxna om du behöver någon att prata med. Bakom sidan står Rädda Barnen och Generation Pep.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

Poster som kan användas för att kommunicera med barn.

https://www.bamse.se/wp-content/uploads/Bamses_Smittskydd_A4.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distansundervisning på Komvux

Undervisningen på vuxenlärandeenheten Hjemet tills vidare främst ska bedrivas på distans från den 18 mars 2020 och tills vidare. Se beslutöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-09-07