Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Karlsängskolan

19 januari 2021

Fortsatt distansundervisning och därefter växelundervisning

Distansundervisningen vid Karlsängskolan fortsätter fram till 31 januari, totalt tre veckor. Från 1 februari och de tre veckorna fram till sportlovet kommer undervisningen att ske växelvis på plats och på distans. Beslutet är till för att undvika trängsel i skollokalerna och därmed minska smittspridningen.

Växelundervisning
Växelundervisningen kommer att organiseras genom att klasserna delas i halvklasser med max 13 elever i ett klassrum. Halva klassen ska vara på plats i skolan måndag, onsdag och fredag och hemma med distansundervisning tisdag och torsdag. För den andra halvan blir det motsatta dagar första veckan och sedan rullar det på så att halvklasserna är varannan dag i skolan s lokaler och nästa dag med distansundervisning. Undervisningen kommer att ske efter ordinarie schema och timplan men nu blir det bara hälften så många elever i korridorer och i matsalskön, och därför lättare att hålla avstånd.

För lärarna innebär växelvis undervisning en större arbetsbörda, med samtidiga elevkontakter genom olika kanaler. Men den digitala tekniken har visat sig fungera väl.

Lunchlåda
Eleverna får möjlighet att ta med lunchlåda hem inför nästa dags distansundervisning. För personalen som vanligtvis serverar skollunch har produktionen av den stora mängden lunchlådor, 200/dag när alla elever läser på distans, inneburit en ökad arbetsinsats och för skolskjutsarna är det en utmaning att hålla reda på vilka elever som ska resa vilken dag.

Beställ lunchlåda här: www.nora.se/lunchlada

På plats i skolan
Inte riktigt alla elever klarar av distansundervisning. De eleverna har i så fall möjlighet att studera på plats i skolans lokaler alla skoldagar. Beslutet gäller inte heller grundsärskolan.

Beslutet
Här kan du ta del av beslutet om Karlsängskolan: www.nora.se/corona/lokalabeslut

Information på arabiska
Information på dari

-------------------

11 januari 2021

Det finns lunchlåda för alla!

Den här veckan finns det lunchlåda också för dig som missat att beställa. Följ instruktionen påöppnas i nytt fönster www.nora.se/lunchlada
För nästa vecka är sista beställningen torsdag 14 januari kl 12.

-------------------

8 januari 2021

Vårterminen börjar med distansundervisning

Trängsel i korridorerna och oro för smittspridning bland personalen gör att Nora kommun beslutat att Karlsängskolans högstadium ska ha sin undervisning på distans under de kommande två veckorna.

Eleverna börjar på tisdag och ska då inte komma till skolan utan koppla upp sig via sin Ipad, på samma sätt som vid julavslutningen för några veckor sedan. Efter de två veckornas distansundervisning hoppas Karlsängskolan kunna övergå till växelvis undervisning.

Beslutet är en följd av den planerade ändring i regeringen förordning som ger grundskolans högstadium möjlighet att ta till åtgärder för att minska smittspridningen. Beslutet finns att ta del av under www.nora.se/corona/lokalabeslutöppnas i nytt fönster

Det finns många frågor att klara ut: fortsättningen, skolluncher, skolböcker, elevgrupper och säkert många andra frågor. Mer information kommer att presenteras här på sidan www.nora.se/corona/karlsangskolanöppnas i nytt fönster

Länk till förslaget till förordning: www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/en-planerad-andring-i-forordning-2020115länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationen på arabiska pdföppnas i nytt fönster

Information på dari pdföppnas i nytt fönster

-------------------

Lunchlådor

Elever på Karlsängskolan kan beställa lunchlådor för alla skoldagar. OBS! För vecka 2 går det endast att beställa lunchlåda för tisdag, onsdag, torsdag och fredag!

Måndag hämtas för tisdag och onsdag
Onsdag hämtas för torsdag och fredag
Fredag hämtas för måndag

Genom anmälningsformuläret kan du också beställa specialkost av olika slag.

Så här beställer du:

  • Anmäl dig till kyld lunchlåda via digital länk.
  • Beställ per vecka, vilket alternativ och ange vilka dagar du vill ha lunchlåda.
  • Ange om du har behov av eventuell specialkost eller anpassad kost.
  • Beställningen ska göras före söndag 10/1 kl 12 för vecka 2 och senast torsdag 14/1 för vecka 3.
  • Hämta din lunchlåda måndagar onsdag och fredag kl 14-18, Karlsängsskolan lastkajen vid köksingången.
  • Vid sjukdom kan du avbeställa din lunchlåda genom att ringa till köket Karlsängskolan tel 0587-81259

Länk till beställning av lunchlådor och matsedeln finner du på www.nora.se/lunchladaöppnas i nytt fönster

Information på arabiska

Information på dariöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-01-21