Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Info kommer inom kort

Här finns information till föreningar som rör Covid-19

Så berörs idrotten

Länsstyrelsen presenterar nu råd och rekommendationer för idrottsrörelsen. Utskick kommer att ske till alla idrottsföreningar.

Åtgärder för idrottsverksamheten – i korthet:
• Alla bör avstå idrottsträningar förutom professionella idrottare och barn och ungdomar.
• Barn och ungdomar födda efter 2005 kan fortsätta träna sin idrott men med vissa anpassningar.
• Matcher och tävlingar (inklusive cuper och serier) bör inte genomföras, varken för barn eller vuxna.
• Antalet besökare vid samma tidpunkt bör minimeras, öppettider bör anpassas och digitala alternativ bör erbjudas när det är möjligt.
Här finns mer detaljerad information, i skrivelse från länsstyrelsen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-01-07