Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

För föreningar

Här finns information till föreningar som rör Covid-19

1 mars

Träning och tävling för barn och unga

Barn och ungdomar, födda 2002 eller senare, kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter. Det gäller från 6 februari.
Nytt är att barn och ungdomar inte ska delta i tävlingar!

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts, kultur- eller fritidsaktiviteter
1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.
Se Folkhälsomyndigheten:
Fler åtgärder för att minska smittspridningen, pdf

Förskrift: Allas ansvar, pdföppnas i nytt fönster

--------------------

Så berörs idrotten

Länsstyrelsen presenterar nu råd och rekommendationer för idrottsrörelsen. Utskick kommer att ske till alla idrottsföreningar.

Åtgärder för idrottsverksamheten – i korthet:
• Alla bör avstå idrottsträningar förutom professionella idrottare och barn och ungdomar.
• Barn och ungdomar födda efter 2005 kan fortsätta träna sin idrott men med vissa anpassningar.
• Matcher och tävlingar (inklusive cuper och serier) bör inte genomföras, varken för barn eller vuxna.
• Antalet besökare vid samma tidpunkt bör minimeras, öppettider bör anpassas och digitala alternativ bör erbjudas när det är möjligt.
Här finns mer detaljerad information, i skrivelse från länsstyrelsen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-03-01