• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

För föreningar

Här finns information till föreningar som rör Covid-19

För att underlätta riskbedömning och förebyggande åtgärder med anledning av Covid-19 så finns det en matris för riskbedömning att ladda ner.

Matrisen har information och färdiga frågor att svara på för att göra en riskbedömning inför evenemang och sammankomster. Kommunen kan även bistå med olika former av stöd inför evenemang.

  • Informationsmaterial från olika myndigheter
  • Rådgivning
  • Uppdaterad information och lägesbild kring den senaste informationen från myndigheter
  • Färdigt material för information och trycksaker
  • Utlån av gatupratare för kortare tid

Riskbedömning av event och sammankomster

Idrottsanläggningar och Allaktivitetshuset återgår till ordinarie verksamhet men det är fortfarande viktigt att följa myndigheters råd och rekommendationer.

Länsstyrelserna har tagit fram information och checklista för idrott och kultur som stöttning till föreningar och verksamheter. Kommunen genomför stickprovskontroller och kan neka tillträde om regler inte följs.

Checklista för dig med fritid- och kulturverksamhet

Infoblad om fritid och kulturaktiviteter

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-08-19