• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Information till företag

Här finns information om covid-19 för företag.

12 mars 2021

Samhällsbyggnad Bergslagen stöttar företag

Kommunerna i den norra länsdelen gör tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen en rad insatser för att stötta företagen genom den ansträngda period som coronaviruset orsakat. Längre tidsfrist för avgifter och flexibel tillsyn ska underlätta.

Uppskov för avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen senarelägger årsavgifter för miljötillsyn, serveringstillstånd, livsmedel, folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Utöver det kommer näringslivets ärenden för att hantera den uppkomna situationen prioriteras. Det gäller exempelvis för tidsbegränsade bygglov för hantering av ökade lagervolymer.

Utförande av tillsyn

Företagare kan be om förlängning av tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, dessa kommer att tillmötesgås i möjligaste mån och en riskbedömning sker från fall till fall. I verksamheter med hög smittspridningsrisk, till exempel äldreboenden, görs planerade inspektioner digitalt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer kommer ta hänsyn till att bemanningen i vissa verksamheter är ansträngd och anpassar tillsynen utifrån det.

Passar på att önska en trevlig helg!

------------------------

Vad pandemilagen betyder för företag

Information från verksamt.se - till företag från myndigheter
Länk till tre informationsfilmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om pandemilagen och om det förlängda alkoholförbudet efter kl 20 finns på www.nora.se/corona/nationellabeslutöppnas i nytt fönster

Information om länsstyrelsernas tillsynsuppdrag finns på www.nora.se/corona/tillsynöppnas i nytt fönster

Råd och rekommendationer från Svensk handel

Svensk Handel har sammanställt råd och rekommendationer som kan hjälpa dig som handlare att genomföra Black Friday och julhandeln på ett tryggt och säkert sätt för att förbygga spridning av covid-19.
Läs mer:
www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2020/sa-har-undviker-du-trangsel-i-butik-under-black-friday-och-julhelgen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll avstånd - affischer!

Affischer om hur man håller avstånd finns nu att beställa via Nora kommuns växel, tel 0587-810 00 och du kan få dem inplastade.
Du kan också ladda ner affischerna direkt
Affisch 50x70öppnas i nytt fönster
Affisch A3öppnas i nytt fönster

Snabbare betalning och förlängd betalningstid

Under två månader från 1 april kommer Nora kommun att tidigarelägga betalningsdatum på leverantörsfakturor. Avsikten är att ge leverantörer så bra förutsättningar som möjligt.

- Vi kan inte garantera att kommunen generellt kan förkorta sina betalningstider genom att göra avkall på våra attestrutiner. Men vi har ambitionen att hanteringen ska bli så effektiv som möjligt, säger Peter Warman, ekonomichef Nora kommun

För näringsidkare som för en faktura från Nora kommun kommer kommunen att ha motsvarande rutiner under de kommande två månaderna
det blir möjligt att förlänga betalningstiden för fakturor.
Kontakta Nora kommuns växel och be att få bli kopplad till ekonomiavdelningen eller skicka en epost till efaktura@nora.se

Nora kommun håller samtidigt öppet för en förlängning av den utsatta tiden av två månader.

Information till offentliga kök med anledning av covid-19

Åtgärder som bör vidtas av offentliga kök för att minska spridningen av covid-19

Se Informationen hos Sveriges Kommuner och Regioner

Frågor och svar för leverantörer

Här finner ni frågor och svar för att vägleda er om ni har några frågor kring leveranser av varor och tjänster

Nora kommuns upphandlingsansvarig informerar, läs mer häröppnas i nytt fönster

Hämta affischer på olika språk  om God hand­hygien

Affisch på olika språk  finns för nedladdning  på Folkhälso­myndighetens webbplats som kan sättas upp på lämpliga ställen, som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Hämta affischer hos Folkhälso­myndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bergslagen stöttar företag

(pressmeddelande från SBB)

Kommunerna i den norra länsdelen gör tillsammans med Samhälls­byggnadsförbundet och Samhälls­byggnads­förvaltningen Bergslagen en rad insatser för att stötta företagen genom den ansträngda period som Coronaviruset orsakat. Längre tidsfrist för avgifter och flexibel tillsyn ska underlätta.

Se hela pressmeddelandetöppnas i nytt fönster

Nora Fastigheters informerar

För hyresgäster i Nora Fastigheters lokaler genomförs nu individuella samtal kring frågor om uppskov och hyresrabatter. Är du hyresgäst och vill ha mer information, kontakta Carina Royson, lokalchef på Nora Fastigheter.

Sammanfattning av regeringens stödpaket

Inriktning mot små och medelstora företag

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Åtgärder riktade mot mindre företag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Hela pressmeddelandet:

https://www.regeringen.se/press­meddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/länk till annan webbplats

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-03-12