• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Karlsängskolan

Samtliga årskurser tillbaka till Karlsängskolan

Från och med måndag den 17 maj återgår samtliga elever på Karlsängskolan till undervisning på plats.

Smittspridningen i Nora kommun är förhållandevis låg vilket öppnar upp för möjligheten att eleverna återgår till undervisning i skolan. Det är fortfarande viktigt att följa myndigheters råd och rekommendationer.

 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma vid minsta symtom

Om smittspridningsläget förändras i Nora kommun kan skolan snabbt övergå till fjärrundervisning vid behov.

-------------------------


Distansvecka på Karlsängskolan för årskurs sju

Fortsatt distansundervisning men denna gång för 7-orna vid Karlsängskolan i Nora. Beslutet är en följd av den fortsatt höga smittspridningen i Nora kommun.

Genom att låta 7-orna ha distansundervisning så minskar trängsel i korridorerna. Just nu gäller beslutet för vecka 16 men kan vid behov förlängas.
Läs mer: www.nora.se/corona/lokalabeslutlänk till annan webbplats
Risk och konsekvensanalys.

-------------------------
7 april
Distansvecka på Karlsängskolan för årskurs åtta

En veckas distansundervisning för 8-orna vid Karlsängskolan i Nora. Beslutet är en följd av den höga smittspridningen i Nora kommun.

Genom att låta 8-orna ha distansundervisning så minskar trängsel i korridorerna. Just nu gäller beslutet för vecka 15 efter påsklovet men kan vid behov förlängas.
Läs mer: www.nora.se/corona/lokalabeslutlänk till annan webbplats
Risk och konsekvensanalys.

-------------------------

Alla elever åter 22 mars

Karlsängskolan återgår till undervisning på plats för alla elever den 22 mars. För att minska trängseln är en del anpassningar gjorda kring raster och luncher. Matplatserna utökas med en klass per sittning i cageterian, fler uteaktiviteter arrangeras under rasterna och det finns många klassrum att vara i även under rasterna. Vi kommer också att återuppta höstens selfie-tävling.

Det är fortfarande oerhört viktigt att alla följer alla riktlinjer, tvättar händer, håller avstånd, stannar hemma vid symptom och testar för corona vid behov.

Vi räknar med att hålla vårens mentorsamtal och andra möten via Teams.

-------------------------

2 mars 2021

Fritidsgården öppen kvällstid

Fritidsgården vid Karlsängskolan öppnar för aktiviteter kvällstid, men enbart för de elever som har undervisning på plats i skolan.
Läs mer: www.nora.se/corona/lokalabeslut

----------------------

25 februari 2021

Ny distansvecka för hela Karlsängskolan

Ytterligare en veckas distansundervisning för högstadieeleverna vid Karlsängskolan i Nora. Beslutet är en följd av den fortsatt höga smittspridningen i Nora kommun.

Enligt det tidigare beslutet skulle 9-orna i Karlsängskolans högstadium återgå till undervisning på plats i skolan efter sportlovet medan årskurserna 8 respektive 7 skulle ha var sin veckas distansundervisning. Den planen skjuts nu en vecka framåt i tiden.
- Skolan har varit stängd för sportlov och det kan ha medfört mer smittspridning som vi inte vill riskera att få in i verksamheten. Samtidigt är det viktigt att vi håller igång den lagstadgade undervisningen, det är svårt att hämta hem för mycket undervisning senare, säger Karin Björkman.

För att garantera att Karlsängskolans elever, och särskilt då 9-orna, ska få med sig de kunskaper de behöver för fortsatt skolgång, aviserar Karlsängskolan möjligheter till undervisning under kommande påsk- och sommarlov.

Lunchlåda
Eleverna får möjlighet att ta med lunchlåda hem inför nästa dags distansundervisning. Beställ lunchlåda här: www.nora.se/lunchlada

På plats i skolan
Inte riktigt alla elever klarar av distansundervisning. De eleverna har i så fall möjlighet att studera på plats i skolans lokaler alla skoldagar. Beslutet gäller inte heller grundsärskolan.

Risk- och konsekvensanalys
Länk till risk och konsekvensanalys

Beslutet
Här kan du ta del av beslutet om Karlsängskolan: www.nora.se/corona/lokalabeslut

-------------------

11 januari 2021

Det finns lunchlåda för alla!

Den här veckan finns det lunchlåda också för dig som missat att beställa. Följ instruktionen påöppnas i nytt fönster www.nora.se/lunchlada
För nästa vecka är sista beställningen torsdag 14 januari kl 12.

-------------------

8 januari 2021

Lunchlådor

Elever på Karlsängskolan kan beställa lunchlådor för alla skoldagar. OBS! För vecka 2 går det endast att beställa lunchlåda för tisdag, onsdag, torsdag och fredag!

Måndag hämtas för tisdag och onsdag
Onsdag hämtas för torsdag och fredag
Fredag hämtas för måndag

Genom anmälningsformuläret kan du också beställa specialkost av olika slag.

Så här beställer du:

 • Anmäl dig till kyld lunchlåda via digital länk.
 • Beställ per vecka, vilket alternativ och ange vilka dagar du vill ha lunchlåda.
 • Ange om du har behov av eventuell specialkost eller anpassad kost.
 • Beställningen ska göras före söndag 10/1 kl 12 för vecka 2 och senast torsdag 14/1 för vecka 3.
 • Hämta din lunchlåda måndagar onsdag och fredag kl 14-18, Karlsängsskolan lastkajen vid köksingången.
 • Vid sjukdom kan du avbeställa din lunchlåda genom att ringa till köket Karlsängskolan tel 0587-81259

Länk till beställning av lunchlådor och matsedeln finner du på www.nora.se/lunchladaöppnas i nytt fönster

Information på arabiska

Information på dariöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-05-12