Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Karlsängskolan

25 februari 2021

Ny distansvecka för hela Karlsängskolan

Ytterligare en veckas distansundervisning för högstadieeleverna vid Karlsängskolan i Nora. Beslutet är en följd av den fortsatt höga smittspridningen i Nora kommun.

Enligt det tidigare beslutet skulle 9-orna i Karlsängskolans högstadium återgå till undervisning på plats i skolan efter sportlovet medan årskurserna 8 respektive 7 skulle ha var sin veckas distansundervisning. Den planen skjuts nu en vecka framåt i tiden.
- Skolan har varit stängd för sportlov och det kan ha medfört mer smittspridning som vi inte vill riskera att få in i verksamheten. Samtidigt är det viktigt att vi håller igång den lagstadgade undervisningen, det är svårt att hämta hem för mycket undervisning senare, säger Karin Björkman.

För att garantera att Karlsängskolans elever, och särskilt då 9-orna, ska få med sig de kunskaper de behöver för fortsatt skolgång, aviserar Karlsängskolan möjligheter till undervisning under kommande påsk- och sommarlov.

Lunchlåda
Eleverna får möjlighet att ta med lunchlåda hem inför nästa dags distansundervisning. Beställ lunchlåda här: www.nora.se/lunchlada

På plats i skolan
Inte riktigt alla elever klarar av distansundervisning. De eleverna har i så fall möjlighet att studera på plats i skolans lokaler alla skoldagar. Beslutet gäller inte heller grundsärskolan.

Risk- och konsekvensanalys
Länk till risk och konsekvensanalys

Beslutet
Här kan du ta del av beslutet om Karlsängskolan: www.nora.se/corona/lokalabeslut

-------------------

11 januari 2021

Det finns lunchlåda för alla!

Den här veckan finns det lunchlåda också för dig som missat att beställa. Följ instruktionen påöppnas i nytt fönster www.nora.se/lunchlada
För nästa vecka är sista beställningen torsdag 14 januari kl 12.

-------------------

8 januari 2021

Vårterminen börjar med distansundervisning

Trängsel i korridorerna och oro för smittspridning bland personalen gör att Nora kommun beslutat att Karlsängskolans högstadium ska ha sin undervisning på distans under de kommande två veckorna.

Eleverna börjar på tisdag och ska då inte komma till skolan utan koppla upp sig via sin Ipad, på samma sätt som vid julavslutningen för några veckor sedan. Efter de två veckornas distansundervisning hoppas Karlsängskolan kunna övergå till växelvis undervisning.

Beslutet är en följd av den planerade ändring i regeringen förordning som ger grundskolans högstadium möjlighet att ta till åtgärder för att minska smittspridningen. Beslutet finns att ta del av under www.nora.se/corona/lokalabeslutöppnas i nytt fönster

Det finns många frågor att klara ut: fortsättningen, skolluncher, skolböcker, elevgrupper och säkert många andra frågor. Mer information kommer att presenteras här på sidan www.nora.se/corona/karlsangskolanöppnas i nytt fönster

Länk till förslaget till förordning: www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/en-planerad-andring-i-forordning-2020115länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationen på arabiska pdföppnas i nytt fönster

Information på dari pdföppnas i nytt fönster

-------------------

Lunchlådor

Elever på Karlsängskolan kan beställa lunchlådor för alla skoldagar. OBS! För vecka 2 går det endast att beställa lunchlåda för tisdag, onsdag, torsdag och fredag!

Måndag hämtas för tisdag och onsdag
Onsdag hämtas för torsdag och fredag
Fredag hämtas för måndag

Genom anmälningsformuläret kan du också beställa specialkost av olika slag.

Så här beställer du:

  • Anmäl dig till kyld lunchlåda via digital länk.
  • Beställ per vecka, vilket alternativ och ange vilka dagar du vill ha lunchlåda.
  • Ange om du har behov av eventuell specialkost eller anpassad kost.
  • Beställningen ska göras före söndag 10/1 kl 12 för vecka 2 och senast torsdag 14/1 för vecka 3.
  • Hämta din lunchlåda måndagar onsdag och fredag kl 14-18, Karlsängsskolan lastkajen vid köksingången.
  • Vid sjukdom kan du avbeställa din lunchlåda genom att ringa till köket Karlsängskolan tel 0587-81259

Länk till beställning av lunchlådor och matsedeln finner du på www.nora.se/lunchladaöppnas i nytt fönster

Information på arabiska

Information på dariöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-25