Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Besöksförbud på boenden

Besöksförbud på Nora kommuns boenden Hagby ängar och Tullbacka­gården,

Sedan 19 mars gäller besöks­förbud på Nora kommuns boenden Hagby ängar och Tullbacka­gården.
se beslutet
Införande av besöksförbud särskilt boende (PDF)

Du som, trots besöks­förbudet, behöver besöka din närstående kontaktar i förväg enhets­chefen för boendet:

Hagby ängar

Sofie Östlin
0587-812 40, 070-257 18 02 
sofie.ostlin@nora.se
Kristina Wahlstedt
0587-811 75, 076-846 11 75,
kristina.wahlstedt@nora.se

Tullbackagården

Veronica Arrborn
0587-810 96, 070-292 40 65
veronica.arrborn@nora.se

Du kan ha kontakt med närstående via telefon.
Till avdelningarnas telefonnummer:  

Tillfälliga rutiner vid inflytt eller start av växelvårdsperiod

Utskriftsversion av Tillfälliga rutiner vid inflytt eller start av växelvårdsperiod

Därför ändras rutinerna under pandemin

Sedan 1 april 2020 råder besöksförbud på vård- och omsorgsboenden i hela landet med syfte att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Med anledning av det har verksamheten tagit fram rutiner för att göra inflyttning och växelvård trygg och säker.

Det är ett gemensamt ansvar för alla inblandade att säkerställa att inflyttningen sker så säkert som möjligt vad avser risken för att sprida smitta, Covid-19.

Detta måste ni tänka på

Innan inflyttning eller innan start av en växelvårdsperiod kommer ansvarig enhetschef att kontakta er för att erbjuda lägenheten eller för att planera den periodiska vistelsen. Detta för att informera om vad ni måste tänka på och komma överens om datum och tid för inflytt eller start av växelvårdsperiod. Detta är de rutiner som finns när inflytt eller växelvårdsperiod startar:

 • Inför inflytt eller start av en periodisk vistelse ska datum och tid när den enskilde kommer bestämmas.
 • Den som ska flytta in eller påbörja växelvården ska vara frisk och inte uppvisa några symtom på övre luftvägsinfektion, feber, hosta eller andra symptom på Covid-19
 • Test för pågående Covid-19 smitta, om symptom om än små finns, ska genomföras 24 timmar innan inflyttning eller den periodiska vistelsen. Det hjälper den kommunala sjuksköterskan till med.
 • Efter genomförd test är det viktigt att isolera sig i syfte att inte utsättas för smitta
 • Inflytt sker med max 3 personer/anhöriga.
 • Anhöriga ska vara friska och inte ha några som helst symtom på övre luftvägsinfektion, feber, hosta eller andra symptom på sjukdom
 • Inflytt eller start av den periodiska vistelsen sker dagtid, mån-fre mellan kl. 13-16. Annat tillfälle endast efter överenskommelse med enhetschef
 • Innan tillträde till boendet ska hygienrutiner följas vilket innebär att händer ska spritas, undvika att vistas på annat än anvisade ytor
 • Ni har möjlighet att iordningsställa lägenheten under cirka 1 timme. Om anhöriga behöver påkalla personalens hjälp så ringer man på enhetens telefontelefonnummer
 • Vid inflytt får anhöriga endast befinna sig i lägenheten när allt är inflyttat.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2020-03-20

Nyheter