Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Lokala allmänna råd ska stoppa smittan

Lokala allmänna råd införs i Örebro län för att bromsa den lokala smittspridningen. De börjar gälla idag, 3 november och i första hand till 24 november. Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län och länets kommuner står bakom beslutet.

De senaste veckorna har smittspridningen ökat kraftigt. Tillsammans ska vi skydda äldre och riskgrupper samt hindra att vården överbelastas när många människor blir sjuka samtidigt.

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. De allmänna råden innebär bland annat att du som vistas i länet uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Det är viktigt att alla som bor eller besöker Örebro län följer de lokala allmänna råden. Vad de allmänna råden innebär i detalj kan du läsa mer om på länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/krisberedskap/covid-19.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Nyheter/Nyheter-Corona/Lokala-allmanna-rad-infors-for-att-forhindra-smittspridning-i-Orebro-lan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De lokala allmänna råden får också följder för Nora kommuns service till invånare och besökare. Information om vilka följderna blir kommer att presenteras på www.nora.se under kommande dagar.

Text

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-11-03

Nyheter