• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Nationella beslut

Nedan hittar du information om nationella beslut angående covid-19.

------------------------
1 juli

Anpassningar av smittskyddsåtgärderna

I takt med att smittspridningen av covid-19 minskar och allt fler blir vaccinerade kan anpassningar av smittskyddsåtgärderna göras från och med idag, 1 juli. Fortfarande gäller det att begränsa nya kontakter, att hålla avstånd, vara hemma när man är sjuk och att arbeta hemifrån. Det är också viktigt att tvätta händerna.

Anpassningarna handlar om hur du kan umgås med andra, vad som gäller på serveringsställen, i handeln, för föreningslivet, i kollektivtrafiken och antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Du kan läsa mer på :

Regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

------------------------
26 mars

Fritid, kultur, nöjen - förbud och regler!

Verksamhet som inte är nödvändig, som allmänheten har tillträde till, men som inte regleras enligt begränsningsförordningen, bör hållas stängd.
Kommunerna får möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att personer vistas i parker, på badplatser eller annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Förordning träder i kraft 11 mars men regler för hur verksamheter ska bedrivas gäller från 25 mars samt 11 april.
www.krisinformation.se/nyheter/20212/mars/folkhalsomyndigheten-infor-nya-restriktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se regeringen: Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen länk till annan webbplats

Se föreskrifter Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

---------------------

1 mars

Servering stängt kvällstid

Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan leverera mat för avhämtning. Se Folkhälsomyndighetens föreskrift, pdf

Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta ska sedan gälla till och med den 11 april 2021.
Läs mer: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/forlangning-av-det-tillfalliga-alkoholforbudet/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På serveringsställen som finns i en lokal som man delar med andra får sällskap bara vara en person, om det inte är barn eller andra personer i behov av stöd.

Du får inte längre handla i sällskap utan ska gå in ensam i butiken.
Se Folkhälsomyndigheten: pdf

-----------------------

1 mars

Träning och tävling för barn och unga

Barn och ungdomar, födda 2002 eller senare, kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter. Det gäller från 6 februari.
Nytt är att barn och ungdomar inte ska delta i tävlingar!

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts, kultur- eller fritidsaktiviteter
1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.
Se Folkhälsomyndigheten:
Fler åtgärder för att minska smittspridningen, pdf

Förskrift: Allas ansvar, pdf

-------------------

24 februari

Aktuella åtgärder för att minska smittspridningen

Kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska hållas stängd till den 7 mars, undantag fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga.

Medarbetare vid statliga myndigheter ska arbeta hemifrån så långt det är möjligt, till och med 31 maj.

Se länk till regeringen: www.regeringen.se/artiklar/2021/02/fortsatta-nationella-restriktioner-till-foljd-av-covid-19/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

------------

11 januari 2021

Ny pandemilag

Från 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.
Möjlighet att agera snabbt för att kunna stänga butiker, gym och restauranger.
Bindande smittskyddsåtgärder för fjärrtrafik - tåg och långfärdsbussar, inklusive krav på munskydd.

Se länk till regeringen: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym--och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till förordningen:
www.svenskforfattningssamling.se/doc/20218.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Här finns information om länsstyrelsens ansvar och tillsyn: www.lansstyrelsen.se/4.60f68c2017684324024c7f0.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

---------------------------

9 januari 2021

Möjlighet till distansundervisning på högstadiet

Regeringen beslutade om möjlighet till distansundervisning på högstadiet.

Länk till pressmeddelandet: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/hogstadieskolor-far-mojlighet-till-fjarr--eller-distansundervisning-for-att-undvika-trangsel-och-minska-smittspridningen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till förordningen: https://www.svenskforfattningssamling.se/doc/202110.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

---------

14 december

Föreskrifter: Allas ansvar!

Folkhälsomyndigheten inför nya föreskrifter som gäller från 14 december till 30 juni 2021.
I korthet betonas det personliga ansvaret med rubrikerna

 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Var och en är skyldig att vidta försiktighets­åtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Alla verksamheters ansvar
Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt vik­tigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Det kan gälla arbetsplatser, vuxenutbildning, kollektivtrafik, handel, föreningar med Folkhälsomyndigheten betonar att det gäller alla verksamheter.

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. erbjuder digitala alternativ,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion,
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Möjligheten finns också att besluta om lokala allmänna råd för att motverka lokal eller regional spridning.
Läs mer www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/begransa-ditt-umgange-till-en-mindre-krets-under-storhelgerna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Max 8 personer i allmän sammankomst

Regeringens beslut som trädde i kraft 24 november 2020 om att allmänna sammankomster som mest får omfatta 8 personer ligger kvar och kompletterar Folkhälsomyndighetens föreskrifter
Se regeringens beslut, pdf

Se länsstyrelsens beslut om allmänna sammankomster, pdf

Läs mer på frågor och svar:
www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möjlighet att införa tillfälliga lokala besöksförbud på äldreboenden, se Folkhälsomyndigheten föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokala beslut till följd

Nora kommun förlänger nuvarande anpassningar och beslut, se www.nora.se/corona/lokalabeslut

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-09-07