Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Nationella beslut

Nedan hittar du information om nationella beslut angående covid-19.

21 januari 2021

Förlängning av nationella restriktioner

Vid en pressträff under torsdagen lämnade regeringen besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner.

Förlängning av nationella restriktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till regeringens sammanfattninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning

 • Rekommendationen om att personer som arbetar på myndigheter ska arbeta hemma förlängs till 7 februari.
 • Alkoholstoppet från 20:00 på restauranger och serveringsställen förlängs till 7 februari.
 • Kommuner och regioner uppmanas att fortsatt ha icke-nödvändiga verksamheter stängda till 7 februari (gäller ej personer födda 2005 eller senare).
 • Rekommendationen om att använda munskydd i kollektivtrafiken förlängs våren ut. Det gäller tiderna 07-09 och 16-18.
 • Rekommendationen kring hur undervisning i gymnasieskolan ska genomföras justeras. Rekommendationen är nu att undervisningen ska ske i en kombination mellan fjärr- och distansundervisning och undervisning på plats. Justeringen har grund i att smittspridningen ser olika ut i landet och att det ger kommuner mer frihet att göra lokala anpassningar i hur man väljer att bedriva gymnasieundervisningen. Denna rekommendation gäller fram till 1 april.

Anledningen till att förlängningarna bara sker fram till 7 februari är för att regeringen vill göra nya bedömningar varannan vecka utifrån smittspridningen och succesivt göra lättnader om smittspridningen fortsätter att sjunka.

Publiktak 8 personer
Länsstyrelserna kommer gemensamt att på fredag fatta nytt beslut om ”publiktak på åtta personer”. Tillsynen flyttas över från Polisen till Länsstyrelsen.

---------------------

21 januari 2021

Alkoholförbudet från klockan 20 förlängs

Sedan den 24 december är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Regeringen har beslutat att förlänga förbudet fram till den 7 februari.
Bakgrunden till beslutet är den fortsatt höga nivån av smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Att vistas på krogar, barer och restauranger kan vara förknippat med ökad risk för smittspridning. Vidare riskerar alkoholpåverkan att öka trängsel på serveringsställen och därmed spridning av covid-19. Efter jul- och nyårshelgerna är det dessutom viktigt att antalet sociala kontakter begränsas ytterligare för en tid.

--------------

11 januari 2021

Ny pandemilag

Från 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länk till förordningen:
www.svenskforfattningssamling.se/doc/20218.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Här finns information om länsstyrelsens ansvar och tillsyn: www.lansstyrelsen.se/4.60f68c2017684324024c7f0.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 januari 2021

Möjlighet till distansundervisning på högstadiet

Regeringen beslutade om möjlighet till distansundervisning på högstadiet.

Länk till pressmeddelandet: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/hogstadieskolor-far-mojlighet-till-fjarr--eller-distansundervisning-for-att-undvika-trangsel-och-minska-smittspridningen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till förordningen: https://www.svenskforfattningssamling.se/doc/202110.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

---------

14 december

Föreskrifter

Folkhälsomyndigheten inför nya föreskrifter som gäller från 14 december till 30 juni 2021.
I korthet betonas det personliga ansvaret med rubrikerna

 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Var och en är skyldig att vidta försiktighets­åtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Alla verksamheters ansvar
Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt vik­tigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Det kan gälla arbetsplatser, vuxenutbildning, kollektivtrafik, handel, föreningar med Folkhälsomyndigheten betonar att det gäller alla verksamheter.

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. erbjuder digitala alternativ,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion,
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Möjligheten finns också att besluta om lokala allmänna råd för att motverka lokal eller regional spridning.
Läs mer www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/begransa-ditt-umgange-till-en-mindre-krets-under-storhelgerna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Max 8 personer i allmän sammankomst

Regeringens beslut som trädde i kraft 24 november 2020 om att allmänna sammankomster som mest får omfatta 8 personer ligger kvar och kompletterar Folkhälsomyndighetens föreskrifter
Se regeringens beslut, pdf

Se länsstyrelsens beslut;
www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/krisberedskap/covid-19/lokala-allmanna-rad-och-publiktak-pa-8-personer.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på frågor och svar:
www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möjlighet att införa tillfälliga lokala besöksförbud på äldreboenden, se Folkhälsomyndigheten föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokala beslut till följd

Nora kommun förlänger nuvarande anpassningar och beslut, se www.nora.se/corona/lokalabeslut

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-01-22