• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Information om vaccination


Här hittar du aktuell information om vaccination mot covid-19

--------------------
26 februari 2021

Information om vaccination

Vilka kan boka vaccination: www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-region-orebro-lan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bokning görs via 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller callcenter tel 019-602 80 00. I nuläget lägger regionen ut alla tider som möjliggör vaccination.

Resor till vaccinationsstället med buss eller färdtjänst är kostnadsfria.

När och hur kan jag vaccinera mig:
www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/nar-och-hur-kan-jag-vaccinera-mig-mot-covid-19/

Läs mer
www.1177.se/Orebrolan - samlad information om vaccination från 1177.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.regionorebrolan.se/sv/coronaviruset--covid-19/vaccination-mot-covid-19/?E-4-32613=32613&E-5-45397=45397#accordion-block-5-45397länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

------------------------

25 februari 2021

Personer med stora svårigheter

Ytterligare en grupp som kan vaccineras genom kommunerna är personer utan kommunala insatser men med stora svårigheter utifrån sin funktionsförmåga att kunna ta sig till en vaccinationsnod samt vuxen sammanboende till dessa. Detta gäller exempelvis svårt dementa eller funktionsnedsatta som vårdas av anhöriga.

---------------------

22 februari 2021

Personer som jobbar med LSS och personlig assistans

Personer som jobbar med LSS och personlig service, och som inte fyllt 65 år, kan nu boka tid för vaccination. Det kan vara medarbetare inom särskilda boenden för äldre, hemsjukvård, hemtjänst samt de som arbetar med de som har insatser enligt LSS eller som har personliga assistenter.

Orsaken är att det finns doser kvar av AstraZeneca som inte gått åt. Bokning via e-tjänsten rekommenderas eftersom det är svårt att få tid via tidbokningen på telefon.
_______________

19 februari 2021

En fjärdedel av alla äldre nu vaccinerade

En fjärdedel av alla invånare i Nora kommun över 75 år är nu vaccinerade. Dessutom de flesta som arbetar på boenden och hemtjänst. Det är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Nora vårdcentral och Nora kommun.

Förutom personer med hemsjukvård, som kommunen har det grundläggande hälso- och sjukvårdsansvaret för, har Nora kommun också kunnat förmedla till personer med insatser från hemtjänsten, totalt ca 400 personer.

---------------------

18 februari 2021

Personer med LSS och personlig assistans

Personer som är 18-64 år och som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans har nu möjlighet att boka vaccination. Anledningen är att tider för AstraZeneca-vaccin inte har gått åt i den omfattning som var beräknad.

www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-region-orebro-lan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns ett informationsblad för den berörda gruppen som beskriver hur man gör för att boka tid, som går att ladda ner och skriva ut: https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vaccination/?E-24-46166=46166#accordion-block-24-46166länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-------------------

Aktuell statistik om vaccination

På webbsidan finns daglig nationell statistik och genom olika länkar, beroende på webbläsare, kan du öppna en kartbild där du kan se statistik för olika kommuner. Så kan vi idag se att Nora kommun just nu har en vaccinationsgrad kring 3 procent, jämförelsevis högt i landet.
Länk till Folkhälsomyndighetens sida med statistik och diagram över vaccination.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

----------------

Informationsblad om vaccination

Folkhälsomyndighetens informationsblad om vaccination

----------------

Hälsodeklaration inför vaccination

Inför vaccinationen ska alla fylla i en hälsodeklaration. Det kan göras vid vaccinationsstället eller i förväg.
Hälsodeklaration svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Health declaration in Englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

----------------

Vaccinationskort

Alla som vaccineras får ett vaccinationskort med information om vilket vaccin just du har fått.

---------------------

Vem ansvarar för vad?

Vilken myndighet ansvarar för vad inom området vaccination mot Covid-19. Här finns en guide för myndigheternas ansvarsområden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-07-19