• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Bekräftad smitta

Bekräftad smitta i Nora kommuns verksamheter
Här nedan kan du se de fall av bekräftad smitta, dvs när provtagning visat på covid-19, inom Nora kommuns egna verksamheter. Det kan vara medarbetare, boende, brukare, föreskolebarn eller elever. Eftersom svaren på provtagningen ibland är fördröjda blir också uppgifterna nedan ibland så sena att personen är tillbaka i förskola, skola eller arbete innan publiceringen skett.

7 december
Sju konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.
En konstaterad smittad vid Gyttorpskolan.
En konstaterad smittad vid Ås skola.

6 december
En konstaterad smittad vid Gyttorpskolan.
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.
Elva konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.
En konstaterad smittad inom hemtjänsten

3 december
Två konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

2 december
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.
En konstaterad smittad vid Gyttorpskolan.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

1 december
En konstaterad smittad vid Hagby ängar.
En konstaterad smittad vid Gyttorpskolan.

.29 november
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

28 november
En konstaterad smittad vid AME.

27 november
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

26 november
Två konstaterat smittade vid Ås skola.

25 november
Två konstaterat smittade vid Ås skola.
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

24 november
Två konstaterat smittade vid Lärkeskolan.
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

23 november
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
Två konstaterat smittade vid Lärkeskolan.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.
en konstaderad smittad inom stöd och service.


22 november
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

19 november
Två konstaterat smittade vid Lärkeskolan.
Två konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.

18 november
Fyra konstaterat smittade vid Lärkeskolan.
En konstaterad smittad vid Ås skola.
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.

16 november
Tre konstaterat smittade vid Lärkeskolan.
En konstaterad smittad vid Ås skola.

14 november
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

10 november
Två konstaterat smittade vid Lärkeskolan.

8 november
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

4 november
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

3 november
En konstaterad smittad vid Ås skola.

1 november
En konstaterad smittad vid Ås skola.

29 oktober
En konstaterad smittad vid Ås skola.
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

28 oktober
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

27 oktober
En konstaterad smittad vid Ås skola.

26 oktober
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

25 oktober
En konstaterad smitta inom vuxenutbildningen Hjernet

19 oktober
En konstaterad smittad inom hemtjänst.

1 oktober
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.

27 september
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

25 september
En konstaterad smitta inom vuxenutbildning

24 september
Tre konstaterat smittade vid Ås skola.

23 september
En konstaterad smittad vid Tullbackagården.

22 september
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad vid Hagby ängar.

19 september
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

10 september
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

7 september
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

6 september
En konstaterad smitta inom vuxenutbildning.

5 september
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.

3 september
Två konstaterat smittade vid Lärkeskolan.

30 augusti
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

29 augusti
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.

24 augusti
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

19 augusti
En konstaterad smittad vid Lärkeskolan.

16 augusti
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

16 juni
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

26 maj
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

25 maj
En konstaterad smittad inom stöd och service.

24 maj
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

10 maj
En konstaterad smittad inom stöd och service.

7 maj
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad inom tillväxt och utveckling.
En konstaterad smittad inom vård och omsorg.

6 maj
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

4 maj
En konstaterad smittad vid Tullbackagården.
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
Två konstaterat smittade inom funktionsstöd.
En konstaterad smitta på Hagby ängar.

3 maj
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.

29 april
En konstaterad smittad vid Ås skola.
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad inom vård och omsorg.

28 april
En konstaterad smittad inom barn och utbildning.

27 april
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.

26 april
En konstaterad smittad inom hemtjänst.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

25 april
En konstaterad smittad inom stöd och service.

24 april
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad inom vård och omsorg.

23 april
Tre konstaterat smittade vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad vid Ås skola.
En konstaterad smittad inom tillväxt och utveckling.

22 april
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.
Två konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.

21 april
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad på en förskola.

20 april
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad vid Järnboås skola.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

19 april
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.
En konstaterat smittad vid Ås skola.
Två konstaterat smittade inom förskolan.

18 april
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.
Två konstaterat smittade inom förskolan.

16 april
En konstaterad smittad på en förskola.
Två konstaterat smittade vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad på en förskola.
En konstaterad smittad inom hemtjänst.

15 april
En konstaterad smittad inom stöd och service.
Två konstaterat smittade vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad på en förskola.

14 april
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

13 april
En konstaterad smittad inom tillväxt och utveckling.
En konstaterad smittad vid Järnboås skola.

12 april
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad inom stöd och service.
Två konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.
En konstaterad smittad inom hemtjänst.

11 april
En konstaterad smittad inom stöd och service.

10 april
En konstaterad smittad inom hemtjänst.

9 april
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.

8 april
Fyra konstaterat smittade vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

7 april
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.

6 april
Två konstaterat smittade vid Ås skola.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.
Två konstaterat smittade vid Gyttorpsskolan.

5 april
Tre konstaterat smittade vid Karlsängskolan.

3 april
En konstaterad smittad inom stöd och service.

1 april
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

31 mars
En konstaterad smittad på en förskola.

29 mars
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.
Två konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.

26 mars
En konstaterad smittad inom område bildning.
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.

25 mars
En konstaterad smittad vid Lärkesskolan.

24 mars
En konstaterad smittad på en förskola.

16 mars
En konstaterad smittad på en förskola.

13 mars
En konstaterad smittad inom funktionsstöd.

5 mars
En konstaterad smitta inom stöd och service.

4 mars
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan

1 mars
Tre konstaterat smittade vid Ås skola

25 februari
Tre konstaterat smittade vid Ås skola

24 februari
En konstaterat smittad vid Järntorgsskolan

22 februari
Två konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.
En konstaterat smittad inom område bildning.
En konstaterat smittad vid Ås skola.

20 februari
Två konstaterat smittad vid Ås skola.

19 februari
En konstaterad smittad vid Ås skola.

18 februari
Två konstaterat smittade vid Ås skola.
En konstaterad smittad vid Gyttorpsskolan.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.

17 februari
Tre konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.
Två konstaterat smittade vid Ås skola.

16 februari
En konstaterad smittad vid Lärkesskolan.

15 februari
En konstaterad smittad vid Ås skola.

Två konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.

En konstaterad smittad inom hemtjänst.

11 februari
En konstaterad smittad på Järntorgsskolan.

10 februari
En konstaterad smittad på Järntorgsskolan.
En konstaterad smittad som har hemtjänst.

9 februari
En konstaterad smittad på Tullbackagården.
En konstaterad smittad inom stöd och service.

8 februari
En konstaterad smittad inom tillväxt och utveckling

5 februari
En konstaterat smittad inom individ- och familjeomsorg.
En konstaterat smittad Lärkesskolan.

1 februari
En konstaterad smittad inom funktionsstöd.

31 januari
En konstaterad smittad inom vård och omsorg.

29 januari
En konstataterat smittad vid Järntorgsskolan.

28 januari
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.
En konstaterad smittad inom funktionsstöd.
En konstaterad smittad vid Tullbackagården.

27 januari
Tre konstaterat smittade inom funktionsstöd.
En konstaterat smittad inom stöd och service.

26 januari
Två konstaterat smittade inom vård och omsorg.

25 januari
En konstaterad smittad vid Karlsängskolan.
En konstaterad smitta vid tillväxt och utveckling.
En konstaterad smitta inom vuxenutbildning.

24 januari
En konstaterad smittad som har hemtjänst

22 januari
En konstaterad smittad inom hemtjänsten.
En konstaterad smitta inom stöd och service.
En konstaterad smitta på en förskola.
En konstaterad smitta på Hagby ängar.

21 januari
En konstaterad smittad vid Järntorgsskolan.
Två konstaterat smittade vid Karlsängskolan.
En konstaterad smitta inom hemtjänsten.

20 januari
Tre konstaterat smittade inom hemtjänsten.

19 januari
Två konstaterat smittade inom hemtjänsten.

18 januari
Tre personer konstaterat smittade inom vård och omsorg.
Två personer som har hemtjänst konstaterat smittade.
Två personer konstaterat smittade vid Järntorgsskolan.

17 januari
Fyra konstaterat smittade på Tullbackagården, boende och personal, upptäckta genom smittspårning.
En konstaterat smittad på Hagby ängar.

15 januari
En konstaterad smitta inom hemtjänsten.
En konstaterad smitta inom vård och omsorg

14 januari
En konstaterad smitta inom stöd och service.
Två konstaterat smittade som har hemtjänst.
Ytterligare sex konstaterat smittade på Tullbackagården.

11 januari
18 konstaterat smittade, personal såväl som boende, på Tullbackagården och en person med hemtjänst. Smittspårning pågår.

7 januari
En konstaterad smitta på Tullbackagården.

4 januari
En konstaterad smitta på en förskola.
En konstaterad smitta inom tillväxt och utveckling. Personen har inte varit på plats under julledigheten.

29 december
En konstaterad smitta inom stöd och service.

28 december
Ytterligare fem fall av konstaterad smitta på Hagby ängar.

24 december
En konstaterad smitta inom stöd och service.

23 december
Ytterligare två fall av konstaterad smitta på Hagby ängar.
Två fall av konstaterad smitta på Gyttorpsskolan.

22 december
Två fall av konstaterad smitta på Hagby ängar.

21 december
Två konstaterad smitta på Hagby ängar.

20 december
En konstaterad smitta inom stöd & service.

18 december
En konstaterad smitta på en förskola.

16 december
En konstaterad smitta inom vuxenutbildningen Hjernet

December
Under december har det funnits en konstaterad smitta på Lärkeskolan och ytterligare en på Karlsängskolan.

14 december
En konstaterad smitta på en förskola.

10 december
En konstaterad smitta på en förskola.

8 december
Två konstaterat smittade på Karlsängskolan.

4 december
Två konstaterat smittade på Karlsängskolan.

3 december
En konstaterad smitta på förskola.

26 november
En konstaterad smitta från sjukhusvård till Tullbackagården.

25 november
En konstaterad smitta på Lärkesskolan och en konstaterad smitta på Karlsängskolan.

16 november
En person konstaterad smittad i samband med sjukhusvård, två konstaterade smittade inom funktionsstöd.

12 november
Ett fall av konstaterad smitta av covid-19 inom hemtjänsten.

November
Ett fall av konstaterad smitta på Karlsängskolan.

6 november
Ett fall med konstaterad smitta av covid-19 på Hagby ängar.

3 november
Ett fall med konstaterad smitta av covid-19 finns nu på Järntorgsskolan i centrala Nora.

30 oktober
Ett fall med konstaterad smitta av covid-19 på Karlsängskolan under höstlovet.

September
Under september har det funnits en konstaterad smitta, covid-19, på Karlsängskolan i centrala Nora.

1 juni
En medarbetare vid Järntorgsskolan i Nora kommun har testats positivt för covid-19

Smittan är en del av den allmänna samhällssmittan. Sedvanlig städning sker på skolan och smittskyddet vid Region Örebro län har inga övriga specifika råd i samband med händelsen.

20 maj
En medarbetare inom hemtjänsten i Nora kommun har testat positivt för Covid-19. Medarbetaren har varit hemma sedan mitten på förra veckan och testades i samband med att hen kände sig frisk att börja jobba igen – men blir nu förstås kvar i hemmet den tid som krävs.

12 maj
Nytt fall av smitta. En person inom hemtjänsten i Nora kommun har konstaterats smittad av corona-virus. Personen har inte träffat några brukare.

Nora kommun har samtidigt glädjen att konstatera att den tidigare smittade brukaren på Tullbackagården nu förklarats frisk från Covid-19, samtidigt som inga nya fall bland boende eller personal konstaterats.

7 maj
Ett fall av konstaterad smitta av corona/covid-19 har koppling till skola och förskola i Järnboås. Personen har varit frånvarande av andra skäl under drygt två veckors tid innan smittan konstaterades. Vid kontakt med smittskydd hos Region Örebro län rekommenderas ingen särskild rengöring eller sanering av lokaler utöver ordinarie städrutiner.

4 maj
Ett fall med konstaterad smitta av corona/covid-19 finns nu på Tullbackagårdens boende i Nora. Personen har troligast smittats utanför boendet.

Alla utrymmen som personen vistats i har sanerats och den boende omhändertas i sitt eget rum. Personal använder skyddsutrustning enligt smittskyddsenhetens instruktioner och följer strikta hygienrutiner.

17 april
En anställd på Hagby ängar – ett särskilt boende inom Nora kommun – har konstaterats smittad av covid-19. Personen har inte varit i tjänst sedan 24 mars och har sannolikt smittats under ledighet.

8 april
Medarbetare inom funktionsstöd testades positivt men är numera frisk och åter i tjänst.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-12-07