Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ks-sammanträde 11 december 2019

Här kan du läsa sammanfattningar av beslut som fattats av kommunstyrelsen i Nora kommun. Sammanfattningarna görs av kommunförvaltningen och är avsedda att ge en snabb och kort presentation av beslut. Här kan du prenumereraöppnas i nytt fönster

För fullständig redovisning hänvisas till sammanträdeshandlingarna samt kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allaktivitetshuset

Besluten kring allaktivitetshuset har behandlats på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 11 december. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna kommunstyrelsens beslut, i form av ett delegationsbeslut om tecknat hyresavtal. Dessutom föreslår kommunstyrelsen att etapp 2 av allaktivitetshuset ska genomföras.

Landsbygdspartiet oberoende, Norapartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens förslag vid sitt sammanträde den 12 december.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-12-11