• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Få smittade inom vård och omsorg

340 av Nora kommuns anställda inom vård och omsorg har testats för antikroppar mot covid-19, för att påvisa eventuell tidigare genomgången infektion.

  • Tio anställda testade positivt.
  • Fyra av dessa tio personer har tidigare testats för pågående infektion av covid-19. Då testade tre av dem positivt och en negativt för pågående infektion.
  • Sex av dessa tio personer har inte tidigare testats för pågående infektion eftersom tester inte fanns tillgängliga när de hade symptom. Däremot har de alla valt att sjukskriva sig och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Ingen i särskilt boende eller brukare av hemtjänst i Nora kommun har hittills smittats inom kommunen. Däremot kan en inflyttande ha smittat en anställd, som dock inte fört smittan vidare till andra.
  • Detta är slutsatser som kan dras från de antikroppstester som Nora kommun genomfört tillsammans med sin vård- och omsorgspersonal, och i samarbete med Nora vårdcentral.

- Siffrorna visar att våra rutiner fungerar och att vi också klarar av att följa dem. Vi följer de basala hygienrutinerna, håller avstånd och ser till att personal som har symptom håller sig hemma. Jag kan inte vara annat än nöjd, säger socialchef Fredrik Bergström.

- Den person som visar antikroppar utan att ha varit frånvarande från jobbet har inte fört smittan vidare, vilket tyder på att rutinerna fungerar, resonerar Fredrik Bergström.

Samtliga anställda som testats för antikroppar mot covid-19 har fått testresultatet via 1177 och sedan personligen återkopplat till sin chef, och det är de uppgifterna som ligger till grund för statistiken.

- Det är svårt att dra några generella slutsatser av våra testresultat i det här läget. Nora kommun har få smittade i samhället. Men vi får ett kvitto på att våra rutiner fungerar,säger Fredrik Bergström.

Vecka 29 kommer de medarbetare som inte haft möjlighet att delta i den genomförda antikroppstesten att ha möjlighet att testa sig. Och den medarbetare som upplever egna symptom på covid-19 ska omgående låta testa sig.

- Båda typerna av tester blir en viktig del i vårt fortsatta arbete i att hålla covid-19 utanför dörrarna och ta hand om våra äldre på ett säkert sätt, säger socialchef Fredrik Bergström

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter